1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Na pogajanjih dne 09.05. 2019 med predstavniki vlade in sindikati javnega sektorja glede višine regresa ni bilo doseženega soglasja glede višine regresa.

 

 

Vlada tako vztraja, da zaposleni katerih plača ne presega minimalne plače prejmejo 1.050 evrov, vsi drugi pa 886 evrov regresa.

 

 

Sindikati javnega sektorja smo nad odločitvijo vlade razočarani in bodo organi sindikatov odločali ali bodo privolili v vladno ponudbo ali ne.

 

Vlada tako ni želela pristati na sindikalno zahtevo, da bi tudi javni uslužbenci nad 18. plačnim razredom dobili za 14 evrov višji regres od zakonsko predpisanega. Ob tem pa je potrebno poudariti da nam je uspelo za tiste, ki so najslabše plačani, izpogajati regres na lanski ravni. Le da bodo letos zaradi zakonodajne spremembe uslužbenci dobili 1050 evrov tudi dejansko izplačanih.

 

 

Sindikalna stran je vladni strani predočila tudi dejstvo, da v državnih podjetij oziroma podjetij, ki so v večinski lasti države bodo le ta podjetja izplačevala bistveno višje regrese kot to velja za ostale JU in, da tokratni način pogajanj in izid vendarle ni najboljša popotnica za nadaljnja pogajanja o drugih odprtih vprašanjih.
Poudarjamo pa, da smo se sindikati JS solidarno postavili za tiste z najnižjimi plačami in da bo tako pretehtala odločitev posameznih sindikatov, da podpišejo aneks h kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost.

Sindikat Ministrstva za obrambo, ki zastopa tako pripadnike SV kot zaposlene v MO se že od samega začetka pogajan, o višini regresa za letni dopust in povračila stroškov prevoza na delo in z dela, redno udeležuje pogajanj in se intenzivno pogaja skupaj z ostalimi sindikati JS z vladno pogajalsko skupino.

 

Danes 06. 05. 2019 je bilo tako sklicano nadaljevanje pogajanj glede višine regresa za letni dopust vladna stran je na sindikalni proti predlog, ki je bil vladi podan na prejšnjih pogajanjih podala sindikatom svoj proti predlog , ki se je glasil : 

 

 

Javnemu uslužbencu , ki mu osnovna plača ne presega minimalne plače se regres za letni dopust izplačala v višini 1000 € neto vsem ostalim zaposlenim v JS pa se višina regresa izplača v višini 886 € neto . Seveda pod pogojem, da se sindikati odpovedo svojim zahtevam.

 

14:46 -Sindikalna stran je nato podala proti predlog, da se: 

 

• Javnim uslužbencem , ki jim osnovna plača ne presega minimalne plače se izplača regres v višini 1100 € neto;
• Javnim uslužbencem do 26 PR se izplača regres v višini 1000 € neto;
• Javnim uslužbencem uvrščenim nad 26 PR pa se izplača regres v višini 900 € neto.

 

Vladna pogajalska stran je nato podala proti predlog:

 

Javnemu uslužbencu, ki osnovna plača ne presega minimalne plače se izplača 1025 € neto za vse ostale javne uslužbence pa v višini 886 € neto. Vendar je vladna pogajalska skupina ob tem poudarila, da morajo za podani proti predlog po mandat na vlado.

 

 

15:05-Sindikalna stran je na ta predlog podala proti predlog in sicer: 

 

• Javnim uslužbencem , ki jim osnovna plača ne presega minimalne plače se izplača regres v višini 1100 € neto vsem ostalim javnim uslužbencem pa regres v višini 900 € neto in ob tem smo vztrajali , da se vlada tudi do tega predloga opredeli. Vlada bo tako na četrtkovi seji obravnavala oba predloga in se bo do njih opredelila. Nadaljevanje pogajanj o višini regresa za letni dopust se tako nadaljujejo v četrtek po seji vlade ob 14.00 uri.

Dne 17.04. 2019 so se pričela pogajanja z reprezentativnimi sindikati v katerih s področja obrambe sodeluje tudi SMO in sicer glede :

 

Regres za letni dopust za leto 2019 in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Vlada je na 27. redni seji sprejela izhodišča , da se regres za letni dopust v letu 2019 izplača v višini minimalne plače (886,63 evrov).

 

Sindikalna stran je v pogajanjih zavzela stališče glede zahtevane višine regresa in sicer:

 

• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.200 evrov;
• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 19. ali višjemu plačnemu razredu do vključno 26. plačnega razreda, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.150 evrov;
• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 27. ali višjemu plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.000 evrov.

Vladna pogajalska stran je na podani proti predlog sindikatov zavzela stališče, da mora po mandat na vlado. Sindikati pa naslednjo sredo ko se pogajanja nadaljujejo pričakujemo, da bo vladna stran prišla s približevalnim predlogom.

 

 

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

 

Vladna stran želi z vzpostavitvijo enotno kilometrine za vse JU vzpostaviti enako obravnavo vseh javnih uslužbencev. V predlogu aneksa h KPND predlaga, da v primeru, če je javni uslužbenec upravičen do povračila stroškov prevoza se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela, se javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 9% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, pri čemer se za izračun kilometrine po tem členu upošteva cena na dan 31. december in 30. junij, sprememba višine povračila pa se uveljavi s 1. januarjem in s 1. julijem. Razdalja se določi po najkrajši varni poti z uporabo istega daljinomera za vse javne uslužbence, ki ga bodo določile stranke kolektivne pogodbe in zaradi tega v predlogu izhodišč za pogajanja o drugačni ureditvi tega področja v obliki predloga aneksa h KPND vladna stran konkretnega daljinomerja še ni predlagala.

 

Sindikati nasprotujemo taki ureditvi iz naslednjih razlogov:

 

• Višina kilometrine, ki jo predlaga vlada 9% je nesprejemljiva;
• Pri povračilu potnih stroškov bi tako največ izgubili tisti z nizkimi plačami, ki se vozijo z mesečnimi vozovnicami (kratke razdalje)

 

Sindikalna stran bo v "najkrajšem možnem času" oblikovala svoj proti predlog.

 

Dodajamo še, da je Odbor za delo v Državnem zboru dne 18.04.2019  enotno podprl predlog po katerem bo regres do višine povprečne plače razbremenjen dohodnine in prispevkov. Državni zbor bo razbremenitev regresa predvidoma potrdil že prihodnji teden, tako da bi spremembe veljale že za letošnji regres.