1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

NAVODILO Poravnave glede kršenja pravice vojakom do prostega dne v tednu na MOM

Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska sta sprejela stališče, da bodo preko Državnega pravobranilstva RS pristopili k sodnim poravnavam. Najprej bodo potekale poravnave z oškodovanimi pripadniki SV, ki imajo še odprte tožbe na sodiščih. Nadalje se bodo pričele izvensodne poravnave za vse tiste oškodovane pripadnike , ki so in bodo vložili zahtevo za varstvo pravic (ZVP).

 

Višje sodišče je ugotovilo, da pravnega vprašanja s pravico pripadajočega prostega dne v tednu ni kot smo to uspeli na sodišču dokazati v SMO in SVOZ, pravica torej obstaja. V SV bodo tako z vsakim oškodovancem, ki ni imel prostega dne v tednu na MOM ter bo podal, ZVP razjasnili, ali je bil tedenski počitek koriščen in v kakšni meri, ter na podlagi omenjenega predlagali tudi poravnalno ponudbo oz. izvensodno poravnavo. Pri tem bodo upoštevali način in višino izračuna dnevne odškodnine na način, kot je to ugotovilo Višje delovno in socialno sodišče v referenčnih primerih članov SMO in SVOZ.

Pri tem ponovno poudarjamo, da je poravnalna ponudba popuščanje obeh strank, in v primeru, ko pripadnik ne bo zadovoljen s poravnavo, mu še vedno ostaja možnost dokončanja pravdnega postopka. V primeru nezadovoljne izvensodne poravnave med SV in pripadnikom, ki je vložil ZVP pa tudi temu še vedno ostaja pravno sredstvo.
SV bo tako upoštevala zaustavitev zastaranja z dnem vloženega zahtevka za varstvo pravic.

 

Vse člane SMO , ki niso imeli na misiji zagotovljenega pripadajočega tedenskega prostega dne, pozivamo, da čimprej vložijo zahtevo za varstvo pravic pri tem pa je potrebno upoštevati 5 letni zastaralni rok od dneva vrnitve iz misijeNadaljnje vlaganje tožb pomeni podaljševanje roka za izplačilo, kot tudi nesmiselno večanje sodnih stroškov, ki bodo zgolj zaslužek odvetnikov.

Na spletnem portalu smo vam pripravili spletni obrazec, s katerim lahko podate zahteve za varstvo pravic za neizkoriščene tedenske pripadajoče proste dni na MOM. Z omenjenim obrazcem smo vam tako olajšali oz. poenostaviti pot do pripadajočega. Po opravljenem vpisu v e obrazec boste na navedeni e-naslov prejeli zahtevo za varstvo pravic, ki jo podpisano pošljete kot izhaja iz navodil pri prejemu pošte.   

 

Današnjo izjavo SVS, da naj ne pristopajo pripadniki SV k izvesdodnim poravnavam  v SMO označujemo kot jalov manever in tihi interes za zaslužek odvetnika SVS kar je zgovorno in  razvidno iz pooblastila objavljnega na spletni strani SVS. Neizpodbitno dejstvo je, da je s skupnimi napori SMO-ja in SVOZ-a uspelo doseči pravico za vojake očitno in pričakovano je bilo, da bo SVS, ki mu to na žalost ni uspelo kot vedno napadel z vsemi topovi demagogije. Štejejo dejanja ne obljube !

 

 

 

 

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(0 glasovi)