1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pričetek pogajanj o višini regresa in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Dne 17.04. 2019 so se pričela pogajanja z reprezentativnimi sindikati v katerih s področja obrambe sodeluje tudi SMO in sicer glede :

 

Regres za letni dopust za leto 2019 in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Vlada je na 27. redni seji sprejela izhodišča , da se regres za letni dopust v letu 2019 izplača v višini minimalne plače (886,63 evrov).

 

Sindikalna stran je v pogajanjih zavzela stališče glede zahtevane višine regresa in sicer:

 

• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.200 evrov;
• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 19. ali višjemu plačnemu razredu do vključno 26. plačnega razreda, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.150 evrov;
• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 27. ali višjemu plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.000 evrov.

Vladna pogajalska stran je na podani proti predlog sindikatov zavzela stališče, da mora po mandat na vlado. Sindikati pa naslednjo sredo ko se pogajanja nadaljujejo pričakujemo, da bo vladna stran prišla s približevalnim predlogom.

 

 

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

 

Vladna stran želi z vzpostavitvijo enotno kilometrine za vse JU vzpostaviti enako obravnavo vseh javnih uslužbencev. V predlogu aneksa h KPND predlaga, da v primeru, če je javni uslužbenec upravičen do povračila stroškov prevoza se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela, se javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 9% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, pri čemer se za izračun kilometrine po tem členu upošteva cena na dan 31. december in 30. junij, sprememba višine povračila pa se uveljavi s 1. januarjem in s 1. julijem. Razdalja se določi po najkrajši varni poti z uporabo istega daljinomera za vse javne uslužbence, ki ga bodo določile stranke kolektivne pogodbe in zaradi tega v predlogu izhodišč za pogajanja o drugačni ureditvi tega področja v obliki predloga aneksa h KPND vladna stran konkretnega daljinomerja še ni predlagala.

 

Sindikati nasprotujemo taki ureditvi iz naslednjih razlogov:

 

• Višina kilometrine, ki jo predlaga vlada 9% je nesprejemljiva;
• Pri povračilu potnih stroškov bi tako največ izgubili tisti z nizkimi plačami, ki se vozijo z mesečnimi vozovnicami (kratke razdalje)

 

Sindikalna stran bo v "najkrajšem možnem času" oblikovala svoj proti predlog.

 

Dodajamo še, da je Odbor za delo v Državnem zboru dne 18.04.2019  enotno podprl predlog po katerem bo regres do višine povprečne plače razbremenjen dohodnine in prispevkov. Državni zbor bo razbremenitev regresa predvidoma potrdil že prihodnji teden, tako da bi spremembe veljale že za letošnji regres.

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)