1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

NOVONASTALE ANOMALIJE IN NEPRAVIČNOSTI ZA VOJAŠKE USLUŽBENCE

Sindikat Ministrstva za obrambo je na ministrico za obrambo naslovil dopis »NOVONASTALE ANOMALIJE IN NEPRAVIČNOSTI ZA VOJAŠKE USLUŽBENCE« v katerem od ministrice pričakujemo pojasnila kot izhaja iz vsebine dopisa. Poudarjamo, da smo bili v zadnjem času deležni veliko klicev v katerih zaposleni izražajo nezadovoljstvo glede odprave anomalij.
Naj ob tem poudarimo, da smo vas o tem obširno že obveščali pod naslovom: Ministrstvo in vlada vnovič izigrali zaposlene v SV in MO

 

 

Dopis ministrici »NOVONASTALE ANOMALIJE IN NEPRAVIČNOSTI ZA VOJAŠKE USLUŽBENCE« objavljamo v nadaljevanju : 

 

 

Spoštovana,

 

Z negativnimi mnenji iz Zveze tega dokumenta, ki so bili posredovani na Vlado RS in vam v vednost, ko resorni ministrici smo jasno nakazali na anomalije in nepravilnosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganih sprememb s strani VRS.
Uvodoma moramo opozoriti na dejstvo, da ZObr in ZSSlov izenačujejo vojaške uslužbence z vojaškimi osebami po osnovi zaposlitve in potem še po razvrščanju v formacijske dolžnosti in nazive s primerljivi oz. enakimi čini v vojaški hierarhiji. Poudarjamo, da je dosedaj veljavna Uredba tudi pri uvrščanju enakovrednih dolžnosti in nazivov uvrščala v enak plačni razred. Sprejete spremembe Uredbe, ki niso spoštovale zahtev SMO, so naredile razliko v plači brez razumne in legitimne razlage. Zato vam, kot resorni ministrici ki je zagovarjala in potrdila vladni predlog postavljamo naslednja vprašanja:

 

1. Zakaj so vojaški uslužbenci izpadli iz odprave anomalij;
2. Zakaj je kršena zakonodaja pri uvrstitvah, saj ni spoštovano zakonsko načelo enakosti z vojaškimi osebami;
3. Ali menite, da so vojaški uslužbenci pooblaščene uradne osebe;
4. Kako in kdaj boste uredila novonastale anomalije saj je pri nekaterih vojaških uslužbenci narejena razlika do enakovredne vojaške dolžnosti 2 PR, ponekod po 1 PR in ponekod razlike ni. Edino pravilno bi bilo, da razlike ni nikjer oz. da so na vseh nivojih zaposlitve oz. v vseh tarifnih skupinah vojaški uslužbenci izenačeni s plačnim razredom ostalih vojaških oseb.

 

Ker so vprašanja povezana tudi z eno od stavkovnih zahtev stavkovnega odbora državne uprave, vaše odgovore zahtevamo najpozneje do 17. 10. 2017.

Lep pozdrav.

VODSTVO SMO

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)