1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

V SMO ostro zavračamo pritlehne očitke, ki si jih je dovolilo vodstvo URSZR

Na podlagi pridobljenih informacij je na URSZR, dne 20.09. 2017 potekal kolegij na katerem je bila s strani vodilnih v URSZR navzočim podana informacija in sicer:

 

da je sindikat kriv, da so operaterji v regijskih centrih napredovali zgolj za en plačni razred in, da je URZSR imela plan, da operaterji napredujejo za dva plačna razreda. Pri tem je bilo dodano, da se s to informacijo seznani vse zaposlene.

V sindikatu Ministrstva za obrambo sprva pojasnjujemo, da so se odpravljale anomalije v plačnem sistemu in ne napredovanja, kot to zmotno in napačno predstavlja vodstvo URSZR. Zatem pa najostreje zavračamo takšne očitke in poudarjamo, da je SMO tokom pogajanj vztrajal pri odpravi anomalij na delovnih mestih v JS, da se operaterje v ReCO, ki se nahajajo v plačni skupini J, uvrsti v 23. plačni razred. Pri naših zahtevah smo bili s strani ostalih sindikatov javnega sektorja preglasovani, ker so le ti operaterje v ReCO primerjali z operaterji v zdravstvu in pri tem niso dopustili premik v 23. plačni razred. Prav tako je SMO zahteval, da se delovno mesto operaterja premakne iz J plačne skupine v C plačno skupino in tudi tukaj je naletel na neodobravanje.

 

Eden od ključnih razlogov zakaj SMO ni podpisal aneksa št. 10 KPJS je tudi ta, da operaterji v ReCO niso bili uvrščeni v 23 plačni razred kot je bila tudi zahteva SMO in so tako ostali sindikati JS vztrajali in soglašali z uvrstitvijo v 22 plačni razred kar pomeni dvig obstoječega plačnega razreda za en plačni razred.

 

Najostreje pa obsojamo ravnanja vodilnih v URSZR, ki s takšnimi pritlehnimi, izkrivljenimi informacijami želijo med zaposlene na delovnih mestih operater, vnesti zmedo in nezadovoljstvo do sindikata ter tako krivdo za nastalo situacijo zvaliti na sindikat namesto, da prevzamejo polno odgovornost za nastalo situacijo.

 

Da pa bi bila bera tako rekoč popolna je za nameček eden od policijskih sindikatov pričel celo operaterjem ponujati članstvo v njihovem sindikatu pod pretvezo, da jim bodo zagotovili več pravic. Ob tem pa pozabili na neizpodbitno dejstvo, da so tudi ti sindikati s podpisom aneksa KPJS soglašali s takšno uvrstitvijo in odprave anomalij za operaterje.

 

Prosimo, da s to korektno informacijo obvestite vse operaterje v ReCO.

 

Vodstvo
Sindikata Ministrstva za obrambo

Oceni ta predmet
(0 glasovi)