1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Danes realizacija izplačila ugotovljenih anomalij do 26 plačnega razreda med njimi tudi zaposleni v SV in MO

Spoštovane članice in člani SMO in zaposleni

Na podlagi izpogajanega dogovora med sindikati JS in vlado RS v letu 2016, ki je bil temelj za pogajanje glede IV. točke o odpravi anomalij v sistemu plač javnega sektorja v letu 2017, so bile tako pripadnikom SV in zaposlenim v MO na delovnih mestih in nazivih kjer so bile ugotovljene anomalije in, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, danes izplačane višje plače.

 

Pri tem je potrebno poudariti tudi to, da pripada javnim uslužbencem, ki so zaradi odprave anomalij uvrščeni višje, do vključno 26 plačnega razreda, poračun plače od 1. 7. 2017 .

 

Predstavniki sindikata Ministrstva za obrambo so se intenzivno pogajali z VRS tako v letu 2016 ko je bil sklenjen dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, kot pri ugotavljanju in odpravi anomalij v letu 2017. Uspelo nam je izpogajati  nekaj višjih uvrstitev formacijskih dolžnostih in sicer :

 

• vojak II, vojak I, poddesetnik desetnik in naddesetnik v splošnih nazivih, nazivih specialistov ter nazivih SE (specialne enote) povišanje za dva plačna razreda;

• vodnik, višji vodnik, štabni vodnik in višji štabni vodnik v splošnih nazivih, nazivih specialistov ter nazivih SE (specialne enote) povišanje za en plačni razred;

• poročnik, nadporočnik in stotnik ter primerljivi mornariški častniki v splošnih nazivih, nazivih specialistov ter nazivih SE (specialne enote) povišanje za en plačni razred.

 

Dodatno pa so nas v pogajanjih z VRS za izboljšanje stanja tako pripadnikov SV kot zaposlenih v MO, ovirala neizpodbitna dejstva in sicer so nam predstavniki vlade RS dne 24. 4. 2017 predstavili izhodišča, ki jih je potrdila vlada RS za odpravo anomalij v plačnem sistemu. Zagotovljeno nam je bilo, da so takšna izhodišča, po posameznih resorjih, zagovarjali resorji v našem primeru MO in GŠ na kar so le-ta na VRS potrjena. Tako so na MO pristali, da je bilo za obrambni del za odpravo anomalij namenjenih le nekaj 5,1 mil € in so to bile zgolj drobtinice. V kasnejših pogajanjih nam je ta znesek uspelo dvigniti za slabega pol mil € vendar še vedno premalo, da bi uspeli realizirati vse naše zahteve.

Ob navedenem tako v SMO nismo pristopili, k podpisu aneksov, na veljavno uredbo pa smo podali negativno mnenje, saj menimo, da se tako le delno odpravljajo anomalije in se pri tem vneto ruši karierni sistem v SV ter povzroča nove anomalije. Vladna stran v kateri so bili predstavniki MO in GŠ je menila, da pri vojaških uslužbencih anomalij  ni ker ne spadajo v pooblaščene uradne osebe, zato je bila predlogu SMO, ki je zahteval enaki dvig za vse zaposlene, nasprotovala.

 

Ker v sindikat Ministrstva za obrambo enakovredno zastopamo tako pripadnike SV kot zaposlene v MO smo veliko napora vložili tudi v pogajanjih za J plačno skupino pri odpravi anomalij (civilne osebe zaposlene v SV in MO ) vendar smo na določenih delovnih mestih, ki smo jih želeli ugodneje rešiti tako bili preglasovani od ostalih sindikatov JS primer: operater v ReCO zahtevali smo 2 PR ostali sindikati JS so vztrajali na dvigu za 1 PR ter poklic operaterja primerjali z operaterji v zdravstvu čemur smo ostro nasprotovali.

 

Pomembno je dodati ob tem tudi to, da smo izključno v SMO, kljub nasprotovanju nekaterih sindikatov JS uspeli izboriti, da se je opredelil pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju in se je določila višina, ki znaša 50 % urne postavke . Ta zaveza vlade izhaja iz enakega dogovora v letu 2016 kot odprava anomalij. S tem smo tako odpravili krivično nadomestilo, ki so ga prejemali tako pripadniki SV in zaposleni v MO za delo na terenu in več dnevnem usposabljanju , ki je bilo poprej enako pripravljenosti na domu.

 

ZA SMO ZGODBA ŠE NI KONČANA

 

Ker smo prepričani, da anomalije NISO V CELOTI ODPRAVLJENE in so z delno odpravo anomalij povzročene še večje anomalije tako med pripadniki SV kot med zaposlenimi v MO in ker vlada ni hotela slediti našim zahtevam in zna prisluhniti zgolj zahtevam, ki so podane kot stavkovne zahteve (sindikati policistov in zdravnikov ) smo bili tako z dnem 26.06.2017 prisiljeni se preoblikovati v SKUPNI STAVKOVNI ODBOR in dne 17.07. 2017 predsedniku vlade RS, dr. Miro Cerarju in ministru za JU, Borisu Koprivnikarju posredovati SKUPNE STAVKOVNE ZAHTEVE. O čemer smo že poročali !

 

Ker smo prepričani, da anomalije NISO V CELOTI ODPRAVLJENE in so z delno odpravo anomalij povzročene še večje anomalije tako med pripadniki SV kot med zaposlenimi v MO in ker vlada ni hotela slediti našim zahtevam in zna prisluhniti zgolj zahtevam, ki so podane kot stavkovne zahteve (sindikati policistov in zdravnikov ) smo bili tako z dnem 26.06.2017 prisiljeni se preoblikovati v SKUPNI STAVKOVNI ODBOR in dne 17.07. 2017 predsedniku vlade RS, dr. Miro Cerarju in ministru za JU, Borisu Koprivnikarju posredovati SKUPNE STAVKOVNE ZAHTEVE. O čemer smo že poročali !

 

Spoštovani moč sindikata v pogajanjih pri zastopanju interesa zaposlenih se meri po številu članstva, zakaj biti član sindikata si lahko poskušate preprosto odgovoriti na naslednjih vprašanjih:

 

1. Kdo bo šel v pogajanja z Vlado, da bo priboril višje plače, več dopusta, višji regres, višji procent pripravljenosti na določenem kraju...... Lahko to naredim sam?

2. Ko pridem v spor z delodajalcem, kdo me bo zaščitil, kdo mi bo lahko hitro nudil pravno pomoč, odvetnika in koliko bi me stalo, če sam najamem odvetnika za nasvet?

3. Na koga se lahko obrnem, ko potrebujem informacije o moji plači, napredovanju, odnosih na delovnem mestu, ko pride do šikaniranja ali ostalih oblik nasilja na delovnem mestu?

4. Kakšen bi bil trenutni socialni status zaposlenih, če ne bi bilo aktivnega sindikata?

Če ste iskreno odgovorili potem ste uvideli, da je sindikat tisti, ki lahko vse to realizira. Hvala za vašo včlanitev !

 

 

Spletna včlanitev v SMO

 

 

Skupaj SMO močnejši !

 

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)