1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

E- obrazec PRITOŽBE za člane in pripadnike sv, zoper odločbo Finančne uprave Republike Slovenije - navodilo možnosti plačila davka v 3 obrokih

Vsi člani SMO in zaposleni v SV, ki ste preko spletnega obrazca sindikata Ministrstva za obrambo podali ugovor na informativni izračun dohodnine ste že in še boste v naslednjih dneh prejeli ODLOČBE s strani FURS-a, ki je odgovor na ugovor. Na spletni strani SMO smo vam skupaj s pooblaščenimi odvetniki SMO  pripravili e- PRITOŽBO zoper odločbo FURS, ki se nahaja na dnu obvestila, saj je potrebno izrabiti vsa pravna sredstva za uveljavitev metode povprečenja pri plačilo dohodnine za izplačila sredstev  iz KAD-a.

Navodilo:

Po opravljenem vnosu zahtevanih podatkov in potrditvi  e-obrazca se vam PRITOŽBA v PDF obliki posreduje kot priloga sporočila na e-naslov, ki ste ga navedli v samem obrazcu.

Pritožbo nato priporočeno posredujete na davčni urad s katerega ste dobili ODLOČBO. Pri tem vas opozarjamo na 15 dnevni zastaralni rok, ki teče od vročitve ODLOČBE.

V sporočilu smo vam skupaj z PRITOŽBO pridodali tudi »Vlogo za obročno plačilo davka fizične osebe v največ treh mesečnih obrokih«, ki je dosegljiva tudi  na naslovu : http://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/odpisi_odlogi_in_obrocno_placevanje/obrazci/obrazec_obrocno_fo/ .

Kje in kako predložiti obrazec za obročno plačilo davka fizične osebe v največ treh mesečnih obrokih

Obrazec se vloži pri Generalnem finančnem uradu, Upravi za računovodstvo in izvršbo (URI):

1.      za zavezance iz pristojnosti finančnih uradov Celje, Koper, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Ptuj, Velenje in Dravograd na URI, Referat za terjatve in obveznosti I, Aškerčeva ulica 12, Celje 3000 in

2.      za zavezance iz pristojnosti finančnih uradov Brežice, Kočevje, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Hrastnik na URI, Referat za terjatve in obveznosti II, Koroška cesta 21, Kranj 4000.

Obrazec vloge je mogoče oddati tudi prek portala  eDavki.

OPOZORILO:

Odmerjeno dohodnino je potrebno v danem roku plačati, saj pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

V sindikatu bomo skupaj z pooblaščenimi odvetniki še naprej vlagali vse napore, za uveljavitev metode povprečenja in pri tem izrabili vsa pravna sredstva.

Šele na odločbe ministrstva za finance, kot drugostopenski organ, bo možno zadevo preko odvetnikov SMO zapeljati v sodne poti. Okoli postopkov za sprožanje sodnih postopkov boste pravočasno obveščeni, kakor tudi o morebitnih sodnih stroških pri vlaganju tožbe.

PRITOŽBA zoper odločbo Finančne uprave Republike Slovenije - dohodnine za leto 2016

Vpišite vaš priimek in ime.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
V spodnji okvir vpišite datum ko vam je bil s strani FURS izdan informativni izračun npr. 31. 3. 2017 ali 31. 5. 2017!
Invalid Input
v spodnjem okvirju označite datum ko vam je FURS izdal izpodbijano odločbo(to je odločba, ki ste jo prejeli na zadnje)
Invalid Input
Spodaj izberite datum ko ste po pošti prejeli ODLOČBO !
Invalid Input
Spodaj označite davčni urad s katerega ste prejeli ODLOČBO !
Invalid Input
Spodaj vpišite številko odločbe, ki ste jo prejeli ! Primer: DT 02-3456-0.Vpiše se številka zadnje ODLOČBE, ki ste jo nazadnje prejeli in ne številka informativnega izračuna dohodnine !
Invalid Input
Spodaj vpišite letnico ko so vam pričeli vplačevati SODPZ !
Invalid Input
Spodaj vpišite kraj kjer ste izpolnili e-pritožbo !
Napačen naslov.
Izberite datum ko ste izpolnili to e-pritožbo !
Please select a date when we should contact you.
Invalid Input
V primeru nejasnosti nas kontaktirajte : Pošljite e - sporočilo

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)