1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ker vladna stran ni razkrila vsebine parafiranih aneksov med Fidesom in VRS so pogajanja s strani sindikatov JS do razkritja ustavljena

Dne 6.3.2017 je bila s strani VRS sklicana pogajalska komisija z naslednjim dnevnim redom :

 

1. Potrditev zapisnikov sej pogajalske komisije z dne 9.2.2017 in 23.2.2017,
2. Odprava anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest,
3. Predlog aneksa št. 9 h KPJS (dodatek za pripravljenost na določenem kraju),
4. Predlog aneksa h KPND (ureditev pripravljenosti), umaknjen NEUSKLAJEN
5. Razno.

 

Sindikati JS smo zahtevali od predstavnikov VRS, da predstavijo vsebino dogovora, ki sta ga parafirala VRS in Fides. Ker predstavniki vlade niso želeli razkriti dveh parafiranih aneksov iz omenjenega dogovora smo sindikati zavzeli stališče, da se pogajanja ustavijo vse dokler vladna stran ne predstavi podrobne vsebine dogovora med FIDES-om in VRS, saj je vsebina dogovora po mnenju sindikatov še tako pomembna za nadaljevanje pogajanj o odpravi tako anomalij v JS kot tudi potrditve in podpisa aneksa št 9 (dodatek za pripravljenost na določenem kraju). Tako so bila pogajanja z VRS na točki 2 prekinjena.

 

Poudariti je potrebno, da iz podpisanega dogovora izhaja :

V. Vladna in sindikalna stran soglašata, da se do 1. 3. 2017 v KPJS opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju in od 1. 3. 2017 dalje zagotovi dodatno plačilo dodatka za to pripravljenost za dejavnosti, v katerih iz obstoječih predpisov izhaja pravna podlaga za uporabo tega instituta.

 

Šele po opozorilo vodje vladne pogajalske skupine ministra Koprivnikarja predstavnikov SMO, dne 23.02.2017, da se nam približuje 01.03.2017 v katerem mora biti urejena pripravljenost na določenem kraju je tako vlada prejšnji teden ponovno sklicala strokovno skupino, ki je pripravila predlog aneksa št. 9 h KPJS, ki ureja (dodatek za pripravljenost na določenem kraju). Omenjeni aneks je potrebno, da sprejme in podpiše večina sindikatov JS za kar pa menimo, da ne bo problema saj je SMO vložil veliko truda, da je podrobno predstavil problematiko slovenskih vojakov, ki za pripravljenost na določenem kraju prejemajo enako višino kot ostali JU v pripravljenosti na domu in sicer 20%.

 

Sindikati prav tako zahtevamo, da je pripravljenost na določenem kraju ovrednotena z več kot 50 %. Vladna stran je predlagala, da se 13.03 nadaljujejo pogajanja glede aneksa št. 9 h KPJS s čimer se je sindikalna stran strinjala.

Oceni ta predmet
(1 Glasuj)