1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nadaljevanje pogajanj z VRS za odpravo ANOMALIJ v JS

Danes, dne 23.2.2017 ob 15.00 uri je sklicana seja pogajalske komisije med VRS in reprezentativnimi sindikati JS z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog Vlade glede odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest,
2. Izmenjava stališč pogajalskih strani, upoštevaje sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi z vračilom preveč izplačanih plač (3.a člen ZSPJS),
3. Razno.

Vladna stran nam je posredovala vladni predlog, A N E K S š t. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), glede odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest, ki je priložen temu obvestilu.

Oceni ta predmet
(1 Glasuj)