1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Na podlagi sklepov organov SMO, SVOZ in SPMO ter zaradi zahtevnosti predloga Zakona o službi v Slovenski vojski zahtevamo podaljšanje roka za podajo mnenja

Na podlagi sklepov organov SMO, SVOZ in SPMO ter zaradi zahtevnosti predloga Zakona o službi v Slovenski vojski in časovne stiske:

 

ZAHTEVAMO
podaljšanje roka za podajo mnenja .

 

Predlog Zakon o službi v Slovenski vojski 

 

vaš odgovor pričakujemo najpozneje do 11. 1. 2017 do 11.00 ure.

 

OBRAZLOŽITEV:

Zapisali smo, da je materija zelo zahtevna in v luči Dogovora o politiki plač v letu 2017, spreminjanju ZJU, ZSPJS in zakona o reprezentativnosti zahtevamo, da ustanovite mešano delovno skupino predstavnikov MO, SV in sindikatov z nalogo uskladitve ZObr in ZSSlov povezano za temeljne pravice zaposlenih.

 

 

Darko Milenkovič SMO,
Mileva Štukelj SVOZ,
Tobija Cukjati SPMO

Naslovnik:

Ga. ANDREJA KATIČ, ministrica za obrambo

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(0 glasovi)