1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Predlog za sporazumno sistemsko ureditev odmora za malico v centrih za obveščanje ter koriščenje časa obvezne predaje dela

Na SMO se je obrnilo nekaj članov in zaposlenih, ki opravljajo delo v Centrih za obveščanje (CO). Ti pri opravljanju nalog v izmenah nimajo možnosti koriščenja odmora za malico, sporne pa so tudi 15-minutne predaje dela pred nastopom delovne izmene, ki se ne vštejejo v delovni čas.

 

Izhajajoč iz zakonodaje delodajalec mora zagotoviti pravico do odmora med delovnim časom, delojemalec se pa tej pravici ne more odpovedati. To pomeni, da je odmor za malico neodtujljiva pravica delavca iz delovnega razmerja. Ministrstvo je kot delodajalec dolžno zagotoviti uresničevanje te pravice delavca. Vendar pa zaradi kadrovske podhranjenosti v več centrih v okviru URSZR prihaja do situacije, ko delo v izmeni opravlja en sam delavec, narava dela pa je takšna, da terja stalno prisotnost na delovnem mestu. Delavec tako nima možnosti koristiti svoje pravice do odmora, ki je primarno namenjena počitku delavca med delom zaradi obnovitve njegovih moči, tako da se psihično in fizično lahko odpočije od dela in pripravi na nadaljnje delo. K temu ne pripomore dejstvo, da delavci uporabljajo slušalke ali pa daljinske telefonske aparate, saj s tem nima zagotovljenega odmora med delom.

 

Sodna praksa se je že v več podobnih primerih zavzela stališče, da je delodajalec dolžan organizirati delovni proces tako, da lahko delavci uresničujejo pravice, ki jim jih daje zakon. Če pa delodajalec tega delavcem ne omogoči, je za čas opravljenega dela na ta račun obogaten, zaradi česar mora delavcu nadomestiti vrednost dosežene koristi. V 12 urnem izmenskem delu, pa delavec ima pravico do 30+15 minut odmora med delom oz. odmora za malico.

 

Smiselno enako velja za 15-minutne predaje dela pred nastopom delovne izmene. Ta obveznost je predpisana kot delovna dolžnost, delavec pa je tedaj delodajalcu na voljo na za to odrejenem mestu. Ta čas, ki ga delavec za to porabi oz. delo, ki ga delavec v času primopredaje opravi, pomeni za delodajalca doseženo korist, na podlagi katere je obogaten na račun delavca.

 

Zato vas pozivamo, da v izogib morebitnim sodnim sporom, nastalo situacijo in krivice iz delovnega prava za nazaj (na podlagi 3. a. člena ZSPJS) rešite v roku 30 dni.

Naslovniki prejetega dopisa:

Ga. ANDREJA KATIČ, ministrica
g. DARKO BUT, direktor URSZRS

 

Nazadnje urejano na
Oceni ta predmet
(0 glasovi)