Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

V zvezi z referenčno tožbo Sindikata ministrstva za obrambo (SMO) zaradi neizplačila solidarnostne pomoči članom SMO ob razglašeni epidemiji  SARS-CoV-2 (COVID-19) skladno s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti (KPND), smo v SMO preko pooblaščene odvetniške družbe prejeli sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije (št. Up-195/22-7), s katerim je le-to odločilo, da se ustavna pritožba ne sprejme v obravnavo, torej da o njej sploh ne bo vsebinsko odločalo.

V SMO smo že od vsega začetka mnenja, da bi morala država Republika Slovenija skladno s 40. členom KPND izplačati solidarnostno pomoč zaradi epidemije COVID-19 zaposlenim, zato je SMO na Delovno in socialno sodišče  vložil predlog kolektivnega delovnega spora. Odločitev sodišča I. stopnje je bila, da je Republika Slovenija dolžna izplačati svojim delavcem - članom predlagatelja, solidarnostno pomoč zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni CARS-CoV-2 (COVID-19) v višini 693,01 EUR. (Zmaga SMO na prvi stopnji v kolektivnem sporu glede zavračanja izplačila solidarnostnih pomoči v času Covid 19)

Vendar je nato Višje delovno in socialno sodišče (VDSS) predvsem zaradi obremenjenosti javnih sredstev zaradi vpliva te odločitve na vse javne uslužbence, in ob sklicevanju na fiskalno pravilo, v celoti ugodilo pritožbi nasprotne udeleženke  Republike Slovenije, ki jo je zastopalo Državno odvetništvo RS ter sodbo sodišča I. stopnje spremenilo tako, da je zavrnilo njegovo ugotovitev kršenja KPND, posledično pa tudi zahtevek za izplačilo solidarnostne pomoči delavcem - članom predlagatelja (št. X Pdp 429/2021). (Višje delovno in socialno sodišče je v celoti ugodilo pritožbi Državnega odvetništva v primeru kolektivnega spora zaradi neizplačevanja solidarnostne pomoči na podlagi 4. točke 40. člena KPND)

Na odločitev VDSS je bil s strani SMO vložen predlog za revizijo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki pa ga je sodišče s sklepom na seji 14. junija 2023 (št. VIII DoR 217/2021) zavrnilo.

Sklepu Vrhovnega sodišča je nato sledila ustavna pritožba na Ustavno sodišče Republike Slovenije. S sklepom Ustavnega sodišča so tudi izčrpana vsa pravna sredstva v Republiki Sloveniji v zvezi z zadevo.

V Sindikatu ministrstva za obrambo bomo, v prepričanju in želji po iskanju pravice za  člane SMO in zaposlene, v zvezi z zadevo preko pooblaščene odvetniške družbe  vložili tožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice.

 
 

 

Po več kot letu dni od izdaje sodbe Vrhovnega sodišča je Delovno in socialno sodišče dne 2. 3. 2023 v individualnem delovnem sporu člana SMO, pripadnika SV na I. stopnji odločilo:

  • da pripada pripadniku SV 100% plačilo za ure pripravljenosti na določenem kraju oz. delovnem mestu  v času opravljanja straže in varovanja državne meje.

Sodišče pa ni ugodilo tožbenemu zahtevku pripadnika v delu pripravljenosti na določenem kraju oz. delovnem mestu v času vojaških vaj, urjenja in usposabljanja na kar se bo pooblaščena odvetniška pisarna pritožila.

To pomeni, da pripada pripadniku plačilo za ure pripravljenosti v času straže in varovanja državne meje v višini, kot izhaja iz njegove pogodbe o zaposlitvi za delo v polnem delovnem času, torej 100% plačilo osnovne plače oziroma razlika med 50% dodatkom, ki ga je že prejel in 100% osnovne plače.

Ob tem moramo poudariti, da ima nasprotna stran RS - MORS, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, zoper sodbo možnost pritožbe, o kateri bo odločalo Višje delovno in socialno sodišče. Sodeč po odzivih MO in GŠSV po pozivih SMO, da pristopijo k izvensodni odpravi nastalih krivic kot je to ugotovilo in prepoznalo  SEU in VS RS, se bo MO zagotovo preko Državnega odvetništva pritožilo in si tako kupovalo čas z namenom, da zaradi negotovosti odločitve sodišč, ki pa jih ne moremo predvideti zastara čim več morebitnih terjatev pripadnikov SV.

V pooblaščenih odvetniških pisarnah SMO bomo uporabili vsa pravna sredstva, da dosežemo pravico za oškodovane pripadnike SV.

O potekih v predmetni zadevah vas bomo sprotno obveščali. 

 
 

 

Članom SMO in pripadnikom SV, svetujemo, v kolikor se odločijo za tožbo, da podajo na SMO zahtevo za pravno pomoč ter izpolnijo pooblastilo za zastopanje odvetnika in le tega po redni pošti posredujejo na njegov naslov, ki je naveden na pooblastilu oz. kjer ste v spletnem obrazcu izbrali želeni kraj obiska odvetnika (CE, LJ). Odvetniki bodo, takoj ko sprejmejo vaše pooblastilo (original po pošti) od MO zahtevali posredovanje vaših plačilnih list za zadnjih 5 let oz. 60 mesecev, na podlagi katerih bodo izdelali izračun višine razlike za podajo  konkretiziranega zahtevka na pristojno sodišče. Pred vložitvijo tožbe in po opravljenem izračunu vas bodo odvetniki kontaktirali in vam podali vse potrebne informacije. 

Vas pa vljudno prosimo za strpnost, saj prihajajo zahtevani podatki s strani MO do odvetnikov dlje časa, kar pa je problem na strani MO in se pri tem sklicujejo na ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1). Če želite postopek pridobivanja podatkov pohitriti in imate možnost sami opraviti izpis preko »INFOMATA« lahko natisnjene plačilne liste (za zadnjih 5 let oz. 60 mesecev )prav tako posredujete preko pošte na naslov pooblaščenih odvetnikov SMO, ki ste jim posredovali pooblastilo.

ČE ŠE NISTE ČLAN SMO

Po opravljeni e - včlanitvi  in podpisani pristopni izjavi, ki jo posredujete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. lahko nato izpolnite zahtevo za pravno pomoč, saj postanete s tem polnopravni član SMO in ste opravičeni do brezplačne pravne pomoči (brezplačno zastopanje s strani pooblaščenih odvetnikov SMO).
POSTANITE ČLAN

 

 

ČE STE ČLAN SMO

Lahko podate zahtevo za pravno pomoč na spodnjem obrazcu po uspešni oddaji zahteve za pravno pomoč prejmete na v zahtevi naveden e naslov potrditev in navodila (potrebno je posredovati 3X podpisano pooblastilo odvetniku, ki te ga izbrali)
POOBLASTILA ODVETNIKOV

 

 

Zahteva za pravno pomoč

pravnapomoc.jpg

Spoštovani člani SMO za pravno pomoč v sindikatu skrbijo dve odvetniški pisarni, ki pokrivata celotno Slovenijo. Odvetniške pisarne zagotavljajo brezplačno pravno pomoč s področja delovnega prava. 

Kliknite na kraj kjer želite odvetnika in prenesite pooblastilo za zastopanje  :

           CELJE                                              LJUBLJANA
* Vnosna polja označena z * morajo biti izpolnjena !!!

Invalid Input
Vnesli ste napačni e- naslov
Invalid Input
Manjka zapis
Invalid Input

Vljudno vas naprošamo, da dano usmeritev upoštevate, saj bomo tako pohitrili postopke in vam tako v najkrajšem možnem času zagotovili pravno pomoč.


Invalid Input
Invalid Input

 
 

Višje delovno in socialno sodišče (VDSS) je na seji 30. septembra 2021 v celoti ugodilo pritožbi nasprotne udeleženke  REPUBLIKE SLOVENIJE (RS), ki jo zastopa Državno odvetništvo RS(DORS).

Pritožba DORS je bila podana zoper uspešno sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v kolektivnem delovnem sporu, ki je odločilo, da je RS dolžna izplačati svojim delavcem - članom SMO solidarnostno pomoč v času razglašene epidemije na podlagi 4. točke 40. člena KPND.

VDSS, je v svoji odločitvi ugodilo DORS in izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je zavrnilo predlog za ugotovitev, da nasprotna udeleženka krši 4. točko 40. člena KPND, ker delavcem - članom predlagatelja odklanja izplačilo solidarnostne pomoči zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-C0V-2 (COVID-19), posledično pa tudi zahtevek za izplačilo solidarnostne pomoči delavcem - članom predlagatelja v znesku 693,01 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Državno odvetništvo, ki zastopa nasprotno udeleženko RS v danem kolektivnem delovnem sporu je v pritožbenem delu sodišču prve stopnje pri odločitvi med drugim očitalo kršitev tretjega odstavka 16. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki določa, da delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva. S sklicevanjem na fiskalno pravilo opozarja, da izpodbijana odločitev posredno vpliva na pravico do izplačila solidarnostne pomoči 179.000 javnim uslužbencem v skupni vrednosti 103.374.290,00 EUR. VDSS je v svoji odločitvi skupaj z navedeno in preostalimi utemeljitvami DORS le temu tudi ugodilo.

V sindikatu ministrstva za obrambo se bomo v trudu po iskanju pravice za zaposlene in člane v zvezi z odločitvijo VDSS obrnili na vrhovno sodišče z izrednim pravnim sredstvom.

Sindikat ministrstva za obrambo  uspešen v kolektivnem delovnem sporu  na prvi stopnji glede pravice do izplačila solidarnostne pomoči v času razglašene epidemije

Sindikat ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: SMO ) je dne  29. 6. 2020 na Delovno in socialno sodišče  vložil predlog kolektivnega delovnega spora , ki se nanaša na izvrševanje 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: KPND), natančneje na plačilo solidarnostne pomoči članom SMO zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), ki pa jo je tako Ministrstvo za obrambo kot tudi ostala ministrstva  zaposlenim zavrnilo .

Minister za zdravje Republike Slovenije je izdal 12. 3. 2020 Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Z izdajo takšne Odredbe so bili tako izpolnjeni vsi pogoji v skladu s KPND za izplačilo solidarnostne pomoči vsakemu članu SMO kot tudi vsem javnim uslužbencem, za katere velja KPND. 

Dne 02. 06. 2021 smo s strani delovnega in socialnega sodišča preko pooblaščene odvetniške pisarne SMO prejeli odločitev, ki se glasi:

“da je REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije dolžna izplačati svojim delavcem - članom SMO, predlagatelja solidarnostno pomoč zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni CARS-CoV-2 (COVID-19) v višini 693,01 EUR. Članom predlagatelja gredo na podlagi 378. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ) tudi zakonske zamudne obresti. Nasprotna udeleženka je zato dolžna plačati svojim delavcem - članom predlagatelja zakonske zamudne obresti od poziva predlagatelja, tj. od 17. 4. 2020 do plačila. V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Aneksa iz leta 2013 vloži namreč zahtevo za izplačilo sindikat.”

Sodišče v izreku tudi ugotavlja, da je besedilo določbe 40. člena KPND glede pogojev za izplačilo solidarnostne pomoči jasno in, da iz  besedila kolektivne pogodbe ne izhaja noben dodaten pogoj za nastanek pravice in posledično recipročne obveznosti nasprotne udeleženke.

V SMO smo z odločitvijo sodišča zadovoljni, saj tako dokazujemo svojo skrb za iskanjem pravice, predvsem pa realiziramo podane obljube tako do članov kot do vseh zaposlenih.

Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO)je danes dne 30. 06. 2020 na delovno in socialno sodišče vložil PREDLOG za postopek v kolektivnem delovnem sporu zaradi kršitve Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. 

Spor med SMO in nasprotno udeleženko REPUBLIKO SLOVENIJO se nanaša na izvrševanje 40. člena KPND, natančneje na odklanjanje plačila solidarnostne pomoči članom predlagatelja zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Dne 21.05.2020 je SMO Vladi Republike Slovenije posredoval predlog za pogajanja glede izvrševanja Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, ki je bil VRS vročen dne 25.05.2020. Odgovora s strani VRS v roku 30 dni ni bilo, zato je SMO vložil predmetni predlog v kolektivnem delovnem sporu.

 Vlada RS je na 39. dopisni seji dne 14.05.2020 pod točko 7 sprejela naslednji sklep:

»1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti(KPND) – zahteva sindikatov.

2. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi.« 

Na podlagi citiranega sklepa Vlade RS je Ministrstvo za obrambo (MORS) predlagatelju SMO ter ostalim sindikatom na področju obrambe posredovalo dopis št. 1005-162/2020-6 z dne 18.05.2020, da bo sledil sklepu Vlade RS in s stališčem, da mora biti iz vloge javnega uslužbenca razvidno, kako je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, sicer bo vloga zavrnjena.

 S takšnim ravnanjem sta tako Vlada RS kot MORS sledila stališču Ministrstva za javno upravo (MJU), izraženem v dokumentu št. 007-267/2020-1 z dne 15.05.2020, iz katerega je celo sklepati, da praktično noben delavec oz. javni uslužbenec ni upravičen do izplačila solidarnostne pomoči zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19). Tudi v praksi je MORS začel članom predlagatelja ter tudi sicer vsem zaposlenim na MORS, zavračati izplačilo solidarnostne pomoči.

 Navedeno pa pomeni, da nasprotna udeleženka krši 4. točko 40. člena KPND, ko članom predlagatelja in ostalim zaposlenim odklanja izplačilo solidarnostne pomoči kljub izpolnitvi pogojev po KPND za njeno izplačilo.

 Zato pristojno sodišču pozivamo, da razsodi, da se članom predlagatelja, izplača solidarnostna pomoč zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v višini 693,01 EUR, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki za vsakega člana predlagatelja tečejo od petega dne v mesecu za pretekli mesec, v katerem je bila oddana vloga za izplačilo solidarnostne pomoči, dalje do plačila.

Kot smo v sindikatu že obljubili, smo s postopkom začeli uresničevati dane obljube, s katerimi želimo zaščititi pravice zaposlenih in zagotavljati dosledno spoštovanje določil kolektivne pogodbe.

Sindikat ministrstva za obrambo je predlagatelj postopka v kolektivnem delovnem sporu pri tem pa vabimo, da se priključijo predmetnemu sporu vsi sindikate javnega sektorja, kar bo tudi objavljeno v uradnem listu.

 

 

Sindikat Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: SMO), ki ga zastopa pooblaščena odvetniška pisarna, je na delovno in socialno sodišče podal PREDLOG za začetek postopka kolektivnega delovnega spora.

 

 

Spor se nanaša na kršitev zavez Vlade RS iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 80/18) ter Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Ur. list RS, št. 80/18).

 

 

Spomnimo se, da je SMO v pogajanjih dosegel, da se je Vlada RS zavezala, da bo z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe še usklajevala uredbo v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski. Ob tem ne smemo zanemariti tudi zagotovila vlade, da se na podlagi zapisa v Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev omogoča, da se z usklajevanjem uredbe z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe odpravijo anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski, kot to izhaja iz zapisnika št. 0100-17/2018 z dne 27.11.2018.

 

 

Takšna zaveza je bila ena poglavitnih predmetov oz. zavez vlade v Sporazumu in Dogovoru. Vlada je bila to zavezo dolžna izpolniti, vendar je do danes kljub večkratnim pozivom SMO ni izpolnila. S tem je tako enostransko, brez sodelovanja, kaj šele uskladitve s sindikalno stranjo, spremenila predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, in to kar dvakrat, dne 24.12.2018 in 31.12.2018. V nobenem od obeh primerov pa ni opravila obveznega usklajevanja s sindikalno stranjo ter je s tem tako povzročila nove krivice do pripadnikov SV, ki so očitne že od leta 2017.

 

 

V SMO verjamemo, da bo vlada vendarle premogla razum in udejanjila podane zaveze in obljube in popravila krivice zaposlenim v SV ter jim obračuna in izplača nastalo razliko v plači skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naj za konec še dodamo, da so pooblaščeni odvetniki SMO po pooblastilu članov že podali individualne spore na delovno in socialno sodišče, ker je vlada že leta 2017 z enostranskim sprejetjem Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede povzročila dodatne krivice in tako posledično popolnoma razvrednotila določene formacijske dolžnosti.

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528