Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

V zvezi z referenčno tožbo Sindikata ministrstva za obrambo (SMO) zaradi neizplačila solidarnostne pomoči članom SMO ob razglašeni epidemiji  SARS-CoV-2 (COVID-19) skladno s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti (KPND), smo v SMO preko pooblaščene odvetniške družbe prejeli sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije (št. Up-195/22-7), s katerim je le-to odločilo, da se ustavna pritožba ne sprejme v obravnavo, torej da o njej sploh ne bo vsebinsko odločalo.

V SMO smo že od vsega začetka mnenja, da bi morala država Republika Slovenija skladno s 40. členom KPND izplačati solidarnostno pomoč zaradi epidemije COVID-19 zaposlenim, zato je SMO na Delovno in socialno sodišče  vložil predlog kolektivnega delovnega spora. Odločitev sodišča I. stopnje je bila, da je Republika Slovenija dolžna izplačati svojim delavcem - članom predlagatelja, solidarnostno pomoč zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni CARS-CoV-2 (COVID-19) v višini 693,01 EUR. (Zmaga SMO na prvi stopnji v kolektivnem sporu glede zavračanja izplačila solidarnostnih pomoči v času Covid 19)

Vendar je nato Višje delovno in socialno sodišče (VDSS) predvsem zaradi obremenjenosti javnih sredstev zaradi vpliva te odločitve na vse javne uslužbence, in ob sklicevanju na fiskalno pravilo, v celoti ugodilo pritožbi nasprotne udeleženke  Republike Slovenije, ki jo je zastopalo Državno odvetništvo RS ter sodbo sodišča I. stopnje spremenilo tako, da je zavrnilo njegovo ugotovitev kršenja KPND, posledično pa tudi zahtevek za izplačilo solidarnostne pomoči delavcem - članom predlagatelja (št. X Pdp 429/2021). (Višje delovno in socialno sodišče je v celoti ugodilo pritožbi Državnega odvetništva v primeru kolektivnega spora zaradi neizplačevanja solidarnostne pomoči na podlagi 4. točke 40. člena KPND)

Na odločitev VDSS je bil s strani SMO vložen predlog za revizijo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki pa ga je sodišče s sklepom na seji 14. junija 2023 (št. VIII DoR 217/2021) zavrnilo.

Sklepu Vrhovnega sodišča je nato sledila ustavna pritožba na Ustavno sodišče Republike Slovenije. S sklepom Ustavnega sodišča so tudi izčrpana vsa pravna sredstva v Republiki Sloveniji v zvezi z zadevo.

V Sindikatu ministrstva za obrambo bomo, v prepričanju in želji po iskanju pravice za  člane SMO in zaposlene, v zvezi z zadevo preko pooblaščene odvetniške družbe  vložili tožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice.

 
 

Višje delovno in socialno sodišče (VDSS) je na seji 30. septembra 2021 v celoti ugodilo pritožbi nasprotne udeleženke  REPUBLIKE SLOVENIJE (RS), ki jo zastopa Državno odvetništvo RS(DORS).

Pritožba DORS je bila podana zoper uspešno sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v kolektivnem delovnem sporu, ki je odločilo, da je RS dolžna izplačati svojim delavcem - članom SMO solidarnostno pomoč v času razglašene epidemije na podlagi 4. točke 40. člena KPND.

VDSS, je v svoji odločitvi ugodilo DORS in izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je zavrnilo predlog za ugotovitev, da nasprotna udeleženka krši 4. točko 40. člena KPND, ker delavcem - članom predlagatelja odklanja izplačilo solidarnostne pomoči zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-C0V-2 (COVID-19), posledično pa tudi zahtevek za izplačilo solidarnostne pomoči delavcem - članom predlagatelja v znesku 693,01 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Državno odvetništvo, ki zastopa nasprotno udeleženko RS v danem kolektivnem delovnem sporu je v pritožbenem delu sodišču prve stopnje pri odločitvi med drugim očitalo kršitev tretjega odstavka 16. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki določa, da delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, podzakonskim predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva. S sklicevanjem na fiskalno pravilo opozarja, da izpodbijana odločitev posredno vpliva na pravico do izplačila solidarnostne pomoči 179.000 javnim uslužbencem v skupni vrednosti 103.374.290,00 EUR. VDSS je v svoji odločitvi skupaj z navedeno in preostalimi utemeljitvami DORS le temu tudi ugodilo.

V sindikatu ministrstva za obrambo se bomo v trudu po iskanju pravice za zaposlene in člane v zvezi z odločitvijo VDSS obrnili na vrhovno sodišče z izrednim pravnim sredstvom.

Spoštovani člani SMO in zaposleni v SV ter MO.

Veseli nas, da naš  trud in uspeh na prvi stopnji v kolektivnem delovnem sporu na delovnem in socialnem sodišču, ki smo ga sprožili zaradi zavračanja izvrševanja 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnost in, ki se nanaša  na neizplačilo solidarnostne pomoči članom SMO in zaposlenim  zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), prepoznava tudi sindikat delujoč v MO.

Pri tem je potrebno dodati, da je pred nami še do pravnomočnosti sodbe velik boj v katerem pa smo vam v  SMO  obljubili, da bomo vztrajali do konca in se skupaj z vami navdajamo uspeha.

Ob dejstvu, da  se epidemija izteka, smo vam v SMO za vse naše člane  kot tudi za vse zaposlene v  SV in  v upravnem delu Ministrstva za obrambo, ponovno pripravili e- obrazec za podajo prošnje za izplačilo  solidarnostne pomoči v letu 2021 -tretji val (članom SMO tako pripada 20% višja  v višini 693,01 EUR), zaradi epidemije Covid-19. Enako kot v lanskem letu so tudi letos izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo solidarnostne pomoči, ki pa javnim uslužbencem v času razglasitve pripada enkrat na leto.Cenzus upravičenosti v primeru elementarne nesreče - epidemije ni pomemben, zato so do višje solidarnostne pomoči upravičeni vsi naši člani kot tudi ostali zaposleni.

V SMO si ob navedenih dejstvih ne želimo ustvarjati zmede med zaposlenimi predvsem med tistimi zaposlenimi, ki še niso člani. V  primeru uspešno dobljenega in pravnomočnega predmetnega kolektivnega spora SMO se bodo tudi nečlani lahko sklicevali na upravičenost do solidarnostne  .

V SMO bomo veseli, če boste v našem delu in trudu prepoznali zaupanje in se nam pridružili kot član.

S pripravljenim e- obrazcem smo vam v SMO ponovno  omogočili avtonomnost odločanja o podaji prošnje za solidarnostno pomoč iz naslova in ne nazadnje tudi zagotovili ustavno pravico svobode včlanjevanja v sindikat.

Prošnja za izplačilo solidarnostne pomoči za leto 2021 zaradi epidemije Covid-19 -tretji val

prosnja
Spoštovane članice in člani Sindikata Ministrstva za obrambo, za vas smo pripravili obrazec, ki vam z vnosom zahtevanih podatkov pripravi vašo prošnjo za solidarnostno pomoč iz naslova naravne nesreče za leto 2021. Po potrditvi izpolnjenega obrazca boste na vaš e naslov prejeli vašo prošnjo v PDF obliki, ki jo nato podpisano in optično prebrano( fotografirano ali skenirano) na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. tem pazite, da prošnjo podpišete in  seveda, da je takšne kvalitete, da je moč prebrati.

Vpišite vaš priimek in ime.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Kot člana Sindikata Ministrstva za obrambo, ki je podpisnik Aneksa h KPND v RS (UL RS, št 46/2013) pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč. Ne pozabite označiti, da ste član SMO! Višina solidarnostne pomoči za vse javne uslužbence je 577,51 €. Za člana SMO je 20% višja se pravi znaša 693,01 €. Razlika je torej 115,5 €
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Napačen naslov.
Invalid Input

!

V primeru , da izpolnjene prošnje ne prejmete takoj na vaš navedeni E-naslov nas o tem obvestite prosim : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Zaradi preobremenjenosti občasno prihaja do motenj delovanja!

Naprošamo vas za strpnost !

Sindikat ministrstva za obrambo  uspešen v kolektivnem delovnem sporu  na prvi stopnji glede pravice do izplačila solidarnostne pomoči v času razglašene epidemije

Sindikat ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: SMO ) je dne  29. 6. 2020 na Delovno in socialno sodišče  vložil predlog kolektivnega delovnega spora , ki se nanaša na izvrševanje 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: KPND), natančneje na plačilo solidarnostne pomoči članom SMO zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), ki pa jo je tako Ministrstvo za obrambo kot tudi ostala ministrstva  zaposlenim zavrnilo .

Minister za zdravje Republike Slovenije je izdal 12. 3. 2020 Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Z izdajo takšne Odredbe so bili tako izpolnjeni vsi pogoji v skladu s KPND za izplačilo solidarnostne pomoči vsakemu članu SMO kot tudi vsem javnim uslužbencem, za katere velja KPND. 

Dne 02. 06. 2021 smo s strani delovnega in socialnega sodišča preko pooblaščene odvetniške pisarne SMO prejeli odločitev, ki se glasi:

“da je REPUBLIKA SLOVENIJA, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije dolžna izplačati svojim delavcem - članom SMO, predlagatelja solidarnostno pomoč zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni CARS-CoV-2 (COVID-19) v višini 693,01 EUR. Članom predlagatelja gredo na podlagi 378. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ) tudi zakonske zamudne obresti. Nasprotna udeleženka je zato dolžna plačati svojim delavcem - članom predlagatelja zakonske zamudne obresti od poziva predlagatelja, tj. od 17. 4. 2020 do plačila. V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Aneksa iz leta 2013 vloži namreč zahtevo za izplačilo sindikat.”

Sodišče v izreku tudi ugotavlja, da je besedilo določbe 40. člena KPND glede pogojev za izplačilo solidarnostne pomoči jasno in, da iz  besedila kolektivne pogodbe ne izhaja noben dodaten pogoj za nastanek pravice in posledično recipročne obveznosti nasprotne udeleženke.

V SMO smo z odločitvijo sodišča zadovoljni, saj tako dokazujemo svojo skrb za iskanjem pravice, predvsem pa realiziramo podane obljube tako do članov kot do vseh zaposlenih.

Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO)je danes dne 30. 06. 2020 na delovno in socialno sodišče vložil PREDLOG za postopek v kolektivnem delovnem sporu zaradi kršitve Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. 

Spor med SMO in nasprotno udeleženko REPUBLIKO SLOVENIJO se nanaša na izvrševanje 40. člena KPND, natančneje na odklanjanje plačila solidarnostne pomoči članom predlagatelja zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Dne 21.05.2020 je SMO Vladi Republike Slovenije posredoval predlog za pogajanja glede izvrševanja Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, ki je bil VRS vročen dne 25.05.2020. Odgovora s strani VRS v roku 30 dni ni bilo, zato je SMO vložil predmetni predlog v kolektivnem delovnem sporu.

 Vlada RS je na 39. dopisni seji dne 14.05.2020 pod točko 7 sprejela naslednji sklep:

»1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti(KPND) – zahteva sindikatov.

2. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi.« 

Na podlagi citiranega sklepa Vlade RS je Ministrstvo za obrambo (MORS) predlagatelju SMO ter ostalim sindikatom na področju obrambe posredovalo dopis št. 1005-162/2020-6 z dne 18.05.2020, da bo sledil sklepu Vlade RS in s stališčem, da mora biti iz vloge javnega uslužbenca razvidno, kako je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, sicer bo vloga zavrnjena.

 S takšnim ravnanjem sta tako Vlada RS kot MORS sledila stališču Ministrstva za javno upravo (MJU), izraženem v dokumentu št. 007-267/2020-1 z dne 15.05.2020, iz katerega je celo sklepati, da praktično noben delavec oz. javni uslužbenec ni upravičen do izplačila solidarnostne pomoči zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19). Tudi v praksi je MORS začel članom predlagatelja ter tudi sicer vsem zaposlenim na MORS, zavračati izplačilo solidarnostne pomoči.

 Navedeno pa pomeni, da nasprotna udeleženka krši 4. točko 40. člena KPND, ko članom predlagatelja in ostalim zaposlenim odklanja izplačilo solidarnostne pomoči kljub izpolnitvi pogojev po KPND za njeno izplačilo.

 Zato pristojno sodišču pozivamo, da razsodi, da se članom predlagatelja, izplača solidarnostna pomoč zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v višini 693,01 EUR, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki za vsakega člana predlagatelja tečejo od petega dne v mesecu za pretekli mesec, v katerem je bila oddana vloga za izplačilo solidarnostne pomoči, dalje do plačila.

Kot smo v sindikatu že obljubili, smo s postopkom začeli uresničevati dane obljube, s katerimi želimo zaščititi pravice zaposlenih in zagotavljati dosledno spoštovanje določil kolektivne pogodbe.

Sindikat ministrstva za obrambo je predlagatelj postopka v kolektivnem delovnem sporu pri tem pa vabimo, da se priključijo predmetnemu sporu vsi sindikate javnega sektorja, kar bo tudi objavljeno v uradnem listu.

 

 

S strani članov SMO smo bili v petek, 19. 06. 2020, seznanjeni, da so s strani MO pričeli prejemati odločbe o zavrnitvi izplačila solidarnostne pomoči iz naslova naravne nesreče. V SMO smo  v pomoč tako članom kot nečlanom pripravili e- obrazec s katerim po vnosu zahtevanih podatkov prejmete na vaš navedeni e- naslov izdelan ugovor, ki ga nato preko  elektronske ali redne pošte posredujete na naslov naveden v glavi ugovora.

 

 

 

Ugovor zoper odločbo

Spoštovane članice in člani Sindikata Ministrstva za obrambo za vas smo pripravili obrazec, ki vam z vnosom zahtevanih podatkov pripravi Ugovor zoper odločbo, s katero vam je delodajalec zavrnil opravičenost do solidarnostne pomoči iz naslova naravne nesreče. Po potrditvi izpolnjenega obrazca boste na vaš e naslov prejeli Ugovor zoper odločbo v PDF obliki, ki jo nato podpisano in optično prebrano (fotografirano ali skenirano) posredujete na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri tem pazite, da dopolnitev prošnje podpišete in seveda, da je takšne kakovosti, da je moč prebrati.

Vpišite vaš priimek in ime.
Invalid Input
Niste vnesli pravilne številke odločbe
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input

V pomoč za lažjo podajo Ugovora zoper odločbo, s katero vam je delodajalec zavrnil opravičenost do solidarnostne pomoči iz naslova naravne nesreče, smo vam kot primer pripravili nekaj možnih vzrokov in težav, ki ste jih utrpeli in so se  kazale na sledeč nači:

Potrdite lahko več razlogov!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
V kolikor pa želite sami podati dodatne razloge razloge lahko le te vpišete v spodnje okence.

1/255

Invalid Input
Invalid Input
Napačen naslov.
Please select a date when we should contact you.
Invalid Input
V primeru , da izpolnjene prošnje ne prejmete takoj na vaš navedeni E-naslov nas o tem obvestite prosim : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zaradi preobremenjenosti občasno prihaja do motenj delovanja!

 

V ponedeljek, 18. 05. 2020, smo po mesecu dni s strani MO vendarle prejeli odgovor na naš poziv po izplačilu solidarnostne pomoči zaposlenim iz naslova elementarne- naravne nesreče skladno s 4. alinejo, 4. točke, 40. člena KPND in razlage KPND, Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000.

Nekako se glede na datum sprejetja sklepov VRS in same vsebine ne moremo otresti občutka, da gre za namerno zavlačevanje. Bojazen zavlačevanja se odraža v tem, da jasnega odgovora na našo zahtevo s strani MO nismo prejeli v razumnem roku, zato smo zaradi bojazni, da ne bi zaposleni zamudili 60-dnevnega roka od nastanka primera za podajo prošnje- zahtevka  bili dolžni na pravice in nevarnost seznaniti vse zaposlene v SV in MO in jim tudi pomagati pri podaji prošnje- zahtevka.

Še toliko bolj pa je nesprejemljivo, da si je VRS s sprejetimi sklepi dopustila enostransko razlago kolektivne pogodbe in to kljub dejstvu, da je Komisija za razlago kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v letu 2000 že podala razlago glede 4. točke 40. člena KPND in so sklepi VRS v nasprotju z omenjeno razlago.

Stališče SMO je tako, da so odločitve VRS in pojasnila MJU in MO povsem napačna. Glede na dano situacijo in v izogib nepotrebnemu pravdanju, ki bi še dodatno obremenilo sodišča, ki že odločajo o pravicah iz delovnih razmerij s precejšnjimi zaostanki. V želji, da bi čimprej dosegli svojo pravico predlagamo:

- da zaposleni še dodatno poda dopolnitev svoje prošnje z navedbo konkretnih okoliščin, kako ste bili prizadeti zaradi epidemije, ali

- da zaposleni počaka na odgovor MO, saj so ga na podlagi zakonodaje dolžni posredovati vsakemu posamezniku, nato pa lahko poda pritožbo na morebiti negativen sklep in le tega  ustrezno dopolni.

Za oba primera se mora vsak član odločiti sam. Za oba koraka bomo v pomoč zaposlenim pripravili spletni obrazec, kot smo to vedno storili tudi do sedaj.

Ne glede na navedeno pa v sindikatu preko pooblaščenih odvetnikov že izvajamo aktivnosti, s katerimi bomo poskušali doseči pravico na delovnem in socialnem sodišču za zaposlene, pri tem pa smo še vedno na stališču, da vsem zaposlenim pripada solidarnostna pomoč za čas razglašene epidemije.

Prepričani smo, da je VRS s svojo arbitrarnostjo presegla svoje pristojnosti in s takšnim dejanjem zamajala zelo pomemben postulat zaposlenih v negospodarstvu kar zagotovo KPND je.

Na dnu te novice se v priponkah nahaja stališče MO in MJU.

O novostih vas bomo sprotno obveščali, zato nas prosim spremljajte.

Dopolnitev prošnje za dodelitev solidarnostne pomoči

Spoštovane članice in člani Sindikata Ministrstva za obrambo za vas smo pripravili obrazec, ki vam z vnosom zahtevanih podatkov pripravi Dopolnitev prošnje za solidarnostno pomoč iz naslova naravne nesreče. Po potrditvi izpolnjenega obrazca boste na vaš e naslov prejeli dopolnitev vaše prošnje v PDF obliki, ki jo nato podpisano in optično prebrano (fotografirano ali skenirano) posredujete na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri tem pazite, da dopolnitev prošnje podpišete in  seveda, da je takšne kakovosti, da je moč prebrati. Dopolnitvi prošnje za solidarnostno pomoč lahko  priložite še kakšne dokaze (npr. odločbo o čakanju na domu, odpoved partnerju, odredbo o karanteni, itd.)

Vpišite vaš priimek in ime.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input

V pomoč za lažjo dopolnitev prošnje za solidarnostno pomoč, smo vam kot primer pripravili nekaj možnih vzrokov in težav, ki jih lahko potrdite!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
V kolikor pa želite sami podati dodatne  razloge lahko le te vpišete v spodnje okence pri tem upoštevajte, da ste z opisom omejeni na 255 znakov !

1/255

Invalid Input
Invalid Input
Napačen naslov.
Please select a date when we should contact you.
Invalid Input

OBVESTILA ADMINISTRATORJA!

V primeru , da izpolnjene prošnje ne prejmete takoj na vaš navedeni E-naslov nas o tem obvestite prosim : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Zaradi preobremenjenosti občasno prihaja do motenj delovanja!

 

Vlada RS je na 39. dopisni seji dne 14. 05.2020 obravnavala Informacija glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov, ki jo je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Iz zapisnika omenjene seje je tako razvidno, da je Vlada ugotovila, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi.

Z navedenimi odločitvami Vlade se je tako potrdila v pretekli novici zapisana bojazen, da si bosta tako MJU kot Vlada s sprejetjem predlaganega dokumenta dovolila vstopiti v območje enostranske razlage KPND, ki pa bo svoj pravi epilog doživelo na delovnih in socialnih sodiščih. V Sindikatu ministrstva za obrambo (SMO) smo na podlagi zapisanega začeli z izvajanjem aktivnosti za kolektivno uresničitev pravic zaposlenih v SV in MO o postopkih pa vas bomo sprotno tudi obveščali.

Veljavna razlaga KPND, Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000 Vir:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/27511

  1. 4. Solidarnostna pomoč po 4. točki 40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je vezana na s kolektivno pogodbo določen dogodek in se izplača z namenom, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev, določenih s 4. točko 40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. Ta obveznost obstaja tudi v primeru, če delavec ne vloži posebnega pisnega zahtevka za izplačilo pomoči.

 

Del zapisnika 39. dopisni seji dne 14. 05.2020, ki se navezuje na odločitev Vlade glede solidarnostne pomoči 40. člena KPND: Vir:https://www.gov.si/novice/2020-05-14-39-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/

 

»Vlada se je seznanila z informacijo glede solidarnostne pomoči 40. člena KPND

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov. Vlada ugotavlja, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi.

Ministrstvo za javno upravo je prejelo dopisa Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, s katerima je bilo seznanjeno z zahtevo sindikatov za izplačilo solidarnostne pomoči na podlagi četrte alineje 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Bistvo solidarnostne pomoči iz četrte alineje (elementarne nesreče in požari) 4. točke 40. člena KPND je v tem, da je dogodek, ki je naveden kot razlog, vplival na javnega uslužbenca in mu povzročil težavo oziroma škodo. V nasprotnem, če bi sledili zahtevku, kot so ga postavili sindikati, torej da je dovolj le, da se naravna nesreča zgodi, ne da bi konkretno vplivala na javnega uslužbenca in mu povzročila težavo, bi prišli do absurdne situacije, ko bi bilo dovolj že, da se je naravna nesreča zgodila, pri tem pa ne bi bilo pomembno, ali je vplivala na javnega uslužbenca ali ne. Dejansko bi to lahko pomenilo, da bi bili zaradi žledoloma ali druge vremenske ujme po vsej Sloveniji do solidarnostne pomoči upravičeni vsi javni uslužbenci in ne le tisti, ki jim je bila z žledom povzročena škoda na njihovi nepremičnini, ob poplavah na določenem področju bi bili do solidarnostne pomoči upravičeni vsi javni uslužbenci s tega območja, ne glede na to, ali imajo nepremičnino ali ne in ali je njihova nepremičnina prizadeta s poplavo itd.

Upoštevaje vse navedeno torej vlada ugotavlja, da sama razglasitev epidemije v Republiki Sloveniji glede na vsebino in določbe KPND ne more biti podlaga za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem. Ob tem je treba upoštevati še, da je prav vlada predlagala vrsto ukrepov za omilitev težav, ki zaposlenim, torej tudi javnim uslužbencem, nastajajo zaradi razglašene epidemije. Ukrepi so vključeni v Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in za omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, sprejet pa je tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki prav tako vključuje dodatne ukrepe za omilitev posledic epidemije. Vse navedeno bo omogočilo izplačila plač oziroma dodatkov tistim javnim uslužbencem, ki delajo v nevarnih pogojih in so bolj obremenjeni, tistim, ki ne morejo delati, ker se naloge ne opravljajo ali zaradi višje sile (varstvo otrok), pa bo izplačano nadomestilo plače, ki bo v primeru višje sile višje, kot ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Prav tako zakon vsebuje vrsto drugih ukrepov in izplačil, ki bodo tudi javnim uslužbencem (ob izpolnjevanju pogojev) v pomoč za omilitev posledic epidemije.

Vir: Ministrstvo za javno upravo«

Na spletni strani Vlade RS smo zasledili, da so  na  Ministerstvu za javno upravo (MJU) že pripravili  »Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov«. Gradivo je bilo posredovano v odločanje na Vlado RS. Ogorčeni smo nad tem, da nas resorno ministrstvo MO  ni seznanilo s stališči MJU  in, da smo za ta stališča in predlagane sklepe izvedeli sami, nastala situacija je tako sama po sebi dovolj zgovoren pokazatelj na kakšni ravni se v tem trenutku nahaja socialni dialog. Dodati želimo le to, da si bosta tako MJU kot Vlada s sprejetjem predlaganega dokumenta dovolila vstopiti v območje enostranske razlage KPND, ki pa bo svoj pravi epilog doživelo na delovnih in socialnih sodiščih.

Gradivo v obravnavi objavljamo kot prilogo smo pa povzeli predlagane sklepe in zaključek omenjenega gradiva:

Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji pod točko ... dne ………. sprejela

S K L E P

  1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov.
  1. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi.
  1. IV. ZAKLJUČEK

Bistvo solidarnostne pomoči iz četrte alineje (elementarne nesreče in požari) 4. točke 40. člena KPND je v tem, da je dogodek, ki je naveden kot razlog, vplival na javnega uslužbenca in mu povzročil težavo oziroma škodo. V nasprotnem, če bi sledili zahtevku, kot so ga postavili sindikati, torej da je dovolj le, da se naravna nesreča zgodi, ne da bi konkretno vplivala na javnega uslužbenca in mu povzročila težavo, bi prišli do absurdne situacije, ko bi bilo dovolj že, da se je naravna nesreča zgodila, pri tem pa ne bi bilo pomembno, ali je vplivala na javnega uslužbenca ali ne. Dejansko bi to lahko pomenilo, da bi bili zaradi žledoloma ali druge vremenske ujme po vsej Sloveniji do solidarnostne pomoči upravičeni vsi javni uslužbenci in ne le tisti, ki jim je bila z žledom povzročena škoda na njihovi nepremičnini, ob poplavah na določenem področju bi bili do solidarnostne pomoči upravičeni vsi javni uslužbenci s tega območja, ne glede na to, ali imajo nepremičnino ali ne in ali je njihova nepremičnina prizadeta s poplavo itd.

Upoštevaje vse navedeno torej vlada ugotavlja, da sama razglasitev epidemije v Republiki Sloveniji glede na vsebino in določbe KPND ne more biti podlaga za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem. Ob tem je treba upoštevati še, da je prav vlada predlagala vrsto ukrepov za omilitev težav, ki zaposlenim, torej tudi javnim uslužbencem, nastajajo zaradi razglašene epidemije. Ukrepi so vključeni v Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in za omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20), sprejet pa je tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20), ki prav tako vključuje dodatne ukrepe za omilitev posledic epidemije. Vse navedeno bo omogočilo izplačila plač oziroma dodatkov tistim javnim uslužbencem, ki delajo v nevarnih pogojih in so bolj obremenjeni, tistim, ki ne morejo delati, ker se naloge ne opravljajo ali zaradi višje sile (varstvo otrok), pa bo izplačano nadomestilo plače, ki bo v primeru višje sile višje, kot ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Prav tako zakon vsebuje vrsto drugih ukrepov in izplačil, ki bodo tudi javnim uslužbencem (ob izpolnjevanju pogojev) v pomoč za omilitev posledic epidemije.

Povezava: https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/show/5307


S strani MO smo danes prejeli obvestilo glede zahtev SMO  povezane z izplačilom solidarnostne pomoči po četrti alineji 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND).

Obvestilo MO objavljamo v celoti: 

 

Spoštovani, želeli bi vas seznaniti, da je Ministrstvo za javno upravo v zvezi z zahtevo sindikatov (Sindikat policistov Slovenije, Sindikat Ministrstva za obrambo, Sindikat vojakov Slovenije) za izplačilo solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19, pripravilo vladno gradivo, ki je v medresorskem usklajevanju. Vlada Republike Slovenije naj bi ga obravnavala predvidoma na seji v naslednjem tednu.

O vsebini stališča, ki ga bo sprejela Vlada RS, vas bomo obvestili. Prejete zahtevke zaposlenih javnih uslužbencev ministrstva in sindikatov za izplačilo solidarnostne pomoči, bo ministrstvo obravnavalo po prejemu in v okviru sprejetega stališča vlade.

 

 

  

Danes do 00.00 poteče 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog
Obrazec za izdelavo prošnje za solidarnostno pomočKliknite za prenos
Stran 1 od 2

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528