Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Dne 9.2.2017 je potekala seja pogajalske skupine med predstavniki VRS in sindikati JS.

 

Pri tem je pomembno poudariti, da je sporazum s strani obrambnih sindikatov izpogajal in podpisal SMO in v imenu SVOZ-a ter SPMO-a, KS90.

 

Omejeni sporazum iz leta 2016 smo sindikati (SMO, SVOZ, SPMO) izpogajali in podpisali ter tako omogočili odpravo anomalij v plačah tako pri pripadnikih v SV kot pri zaposlenih v J plačni skupini znotraj MO .

 

Na zahtevo SMO se bo dodatno z aneksom uredila tudi pripravljenost na določenem kraju, kjer vlada predlaga dvig iz sedanjih 20 % na 50% sindikati pa vztrajamo na 60 %.

 

Na seji je bilo dogovorjen način pogajanj glede odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju in sicer:

 

Na centralnih pogajanjih se izvede:

 

• orientacijska delovna mesta (Kolektivna pogodba za javni sektor),
• delovna mesta plačne skupine J: na centrali ravni se dogovori o odpravi anomalij, uvrstitve pa se izvede z aneksi h panožnim kolektivnim pogodbam. Podlaga: sprejeta izhodišča na vladi (26.1.2017) z excel prilogo (predlog odprave anomalij: plačna skupina J). (priloga excel se nahaja na dnu obvestila )
• Končna potrditev predlogov vseh aneksov (h KPJS in k panožnim pogodbam).
Panožna pogajanja (pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti oz. poklicev):
• O vseh ostalih delovnih mestih panožna pogajanja – določi se terminski načrt za obdobje do 1.5.2017,
• 13 pogajalskih skupin za pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti oz. poklicev (imenovane s sklepom vlade),
• Na panožnih pogajanjih se oblikujejo predlogi, ustreznost vseh uvrstitev se potrdi na centralni ravni na centralnih pogajanjih v skladu s terminskim planom,
• Končna potrditev predlogov aneksov na seji centralne pogajalske komisije,
• Podpis aneksov.

 

Od VRS je bilo s strani SMO zahtevano, da se uvrstitve delovnih mest pripadnikov SV, ki se urejajo z uredbo usklajuje na enak način kot je to dogovorjeno za delovna mesta, ki se uvrščajo s kolektivnimi pogodbami predvsem iz naslova enakosti.

 

Orodje za pogajanja:

• MJU pripravi orodje za panožna pogajanja (excel datoteka), ki bo vključevala tudi sprotno računanje finančnih posledic.

Finančni okvir:

• Dogovor sprejet decembra 2016: za odpravo plačnih anomalij se nameni 70 mio € letno (v ta znesek ni všteta odprava anomalij direktorjev in zvišanje plač zdravnikov na podlagi sporazuma s FIDESOM).
• Izhodišča, ki jih je sprejel vlada imajo učinek 65 mio € (brez direktorjev in zdravnikov), kar pomeni, da imamo 5 mio € rezerve za pogajanja.

Dodatno pojasnjujemo !

[quote style="modern-orange"]Prejšnji teden je zaokrožila znotraj SV excelova datoteka, ki je dvignila veliko preuranjenega razburjenja predvsem v PČ vrstah. Sindikati smo vladni predlog dobili šele 07.02.2017 v katerem je excelova datoteka kjer je v zavihku POU v glavi jasno zapisano naslednje: »V pogajalskem procesu z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se morajo pri odpravljanju anomalij glede uvrščanja pooblaščnih uradnih oseb v plačne razrede, poleg primerljivosti delovnih mest znotraj pooblaščenih uradnih oseb, na katerih temelji tabela, upoštevati tudi notranja razmerja v okviru plačnih podskupin, v katere se uvrščajo pooblaščene uradne osebe, in karierni sistem.«[/quote]

Z omenjenim zapisom je tako ovržena bojazen za PČ dolžnosti in so tudi te dolžnosti vključene v odpravo anomalij  kjer se mora upoštevati NOTRANJE RAZMERjE !

 

Stran 3 od 3

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

IZVRŠNI SEKRETAR ZA INFORMIRANJE Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528