Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vse novice
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Danes dne 31.03.2022 smo s strani MO prejeli ponoven odgovor, ki ga ob koncu sporočila objavljamo v celoti.

Iz podanega odgovora je tako razvidno, da si MO kupuje čas, saj oškodovani pripadniki zaradi petletnega zastaralnega roka in odlašanja MO po podaji konkretnega zahtevanega odgovora iz meseca v mesec izgubljajo na svojih terjatvah iz delovnega razmerja. Odgovor MO je tako moč razumeti, da ministrstvo očitno noče ali ne razume sodbe Vrhovnega sodišča RS  in  ne bo samo pristopilo k odpravi nastalih krivic ter, da bodo za dosego pravice pripadnikov potrebne tožbe.

Članom SMO in pripadnikom SV, svetujemo, v kolikor se odločijo za tožbo, da podajo na SMO zahtevo za pravno pomoč ter izpolnijo pooblastilo za zastopanje odvetnika in le tega po redni pošti posredujejo na njegov naslov , ki je naveden na pooblastilu oz. kjer ste v spletnem obrazcu izbrali želeni kraj obiska odvetnika (CE,LJ). Odvetniki vas bodo kontaktirali in bodo, takoj ko sprejmejo vaše pooblastilo (original po pošti) od MO zahtevali posredovanje vaših plačilnih list za zadnjih 5 let oz. 60 mesecev, na podlagi katerih bodo izdelali izračun višine razlike za podajo  konkretiziranega zahtevka na pristojno sodišče.

V kolikor še niste naš član vas vabimo, da se nam pridružite:

Kliknite in izpolnite spletno pristopno izjavo

 

Zahteva za pravno pomoč

pravnapomoc.jpg

Spoštovani člani SMO za pravno pomoč v sindikatu skrbijo dve odvetniški pisarni, ki pokrivata celotno Slovenijo. Odvetniške pisarne zagotavljajo brezplačno pravno pomoč s področja delovnega prava. 

Kliknite na kraj kjer želite odvetnika in prenesite pooblastilo za zastopanje  :

           CELJE                                              LJUBLJANA
* Vnosna polja označena z * morajo biti izpolnjena !!!

Invalid Input
Vnesli ste napačni e- naslov
Invalid Input
Manjka zapis
Invalid Input

Vljudno vas naprošamo, da dano usmeritev upoštevate, saj bomo tako pohitrili postopke in vam tako v najkrajšem možnem času zagotovili pravno pomoč.


Invalid Input
Invalid Input

 

ODGOVOR MO

Zadeva: Ponoven poziv k poravnavi - odgovor

Zveza: Vaš dopis z dne 28. 3. 2022 (št. IRDG 101-2/2022-35)

Spoštovani,

prejeli smo vaš ponovni poziv k poravnavi, izhajajoč iz sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 196/2018 z dne 14. 3. 2022 v povezavi s sodbo EU, da se uporabijo določila 3.a člena ZSPJS in da se ugotovi razlika ter da se vsem oškodovanim zaposlenim v SV in MO za zadnjih 5 let nemudoma izplača razlika od 20 % oz. 50 % do 100 % za pripravljenost na določenem kraju-delovnem mestu, s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. V nadaljevanju navajate, da so vam znana tudi stališča Državnega odvetništva RS glede sistemske ureditve navedene problematike - plačilo razlike tako za obdobje zadnjih petih let za nazaj, kot tudi za sistemsko plačevanje ustrezne višine za naprej.

V zvezi z zgoraj navedenim ponovno pojasnjujemo, da ima predmetna odločitev Vrhovnega sodišča RS učinek le v konkretnem primeru in kot smo vas že seznanili z dopisom št. 101- 2/2022-34 z dne 23. 03. 2022, bo citirana sodba, ki je v korist tožeči stranki tudi v kratkem realizirana.

Pojasnjujemo, da se z Državnim odvetništvom RS še nadalje usklajuje vsebina oziroma vprašanje, kako sistemsko pristopiti k vrednotenju straže. Ko bo glede navedenega sprejeta končna odločitev, boste z njo seznanjeni, kot tudi vsi ostali sindikati reprezentativni na področju obrambe.

S spoštovanjem,

Dne 28.3.2022 smo v SMO posredovali ponoven in zadnji poziv k poravnavi razlike od 20 % oz. 50 % do 100 % za pripravljenost na določenem kraju - delovnem mestu oškodovanim zaposlenim v SV in MO za zadnjih 5 let.

V pozivu (, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti) MO z vso resnostjo pozivamo, da skladno z načeli ekonomičnosti in dobrega gospodarjenja, predvsem pa racionalnega ravnanja z davkoplačevalskim denarjem, stori tako, kot to terja sodba in sklep Vrhovnega sodišča RS ter kot izhaja iz mnenja Državnega odvetništva RS. Rok za podajo odločitve MO, povezane z našim pozivom je do srede 30. 03. 2022 v nasprotnem bomo pričeli z masovnim vlaganjem tožb.

V kolikor še niste naš član vas vabimo, da se nam pridružite:

Kliknite in izpolnite spletno pristopno izjavo

Postopek:

Preko spletnega obrazca podate zahtevo za brezplačno zastopanje odvetnika. Po oddaji zahteve boste prejeli na vaš podani e naslov sporočilo s povezavo na pooblastila odvetnikov v kraju (Celje, Ljubljana). Pooblastila izpolnite z modrim pisalom in original preko pisemske pošiljke posredujte na naslov, kjer ste izbrali odvetnika (Celje, Ljubljana naslovi se nahajajo v sporočilu, ki ga prejmete).

Odvetniki vas bodo kontaktirali in bodo, takoj ko sprejmejo vaše pooblastilo (original po pošti) od MO zahtevali posredovanje vaših plačilnih list za zadnjih 5 let oz. 60 mesecev, na podlagi katerih bodo izdelali izračun višine razlike za podajo  konkretiziranega zahtevka na pristojno sodišče.

 

Zahteva za pravno pomoč

pravnapomoc.jpg

Spoštovani člani SMO za pravno pomoč v sindikatu skrbijo dve odvetniški pisarni, ki pokrivata celotno Slovenijo. Odvetniške pisarne zagotavljajo brezplačno pravno pomoč s področja delovnega prava. 

Kliknite na kraj kjer želite odvetnika in prenesite pooblastilo za zastopanje  :

           CELJE                                              LJUBLJANA
* Vnosna polja označena z * morajo biti izpolnjena !!!

Invalid Input
Vnesli ste napačni e- naslov
Invalid Input
Manjka zapis
Invalid Input

Vljudno vas naprošamo, da dano usmeritev upoštevate, saj bomo tako pohitrili postopke in vam tako v najkrajšem možnem času zagotovili pravno pomoč.


Invalid Input
Invalid Input

ZADEVA: Ponoven poziv k poravnavi

ZVEZA:

A/ naš dopis z dne 15. 3. 2022, Poziv k poravnavi

B/ vaš odgovor z dne 23. 03. 2022, Poziv k poravnavi – pojasnilo št. 101-2/2022-34

Spoštovani,

prejeli smo odgovor MORS na našo podano zahtevo iz zveze, v kateri smo vas pozvali, da izhajajoč iz sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 196/2018 z dne 14. 3. 2022 v povezavi s sodbo EU, uporabite določila 3.a člena ZSPJS in da sami ugotovite razliko ter vsem oškodovanim zaposlenim v SV in MO za zadnjih 5 let nemudoma izplačate razlike od 20 % oz. 50 % do 100 % za pripravljenost na določenem kraju - delovnem mestu, s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Ministrstvo je na enak način pred nekaj leti obračunalo in izplačalo razliko tudi za t. i. PDK ure.

Znana so tudi stališča Državnega odvetništva RS glede sistemske ureditve navedene problematike – plačilo razlike tako za obdobje zadnjih petih let za nazaj, kot tudi za sistemsko plačevanje ustrezne višine za naprej.

Naj vas seznanimo z dejstvom, da so pooblaščeni odvetniki SMO samo v nekaj dneh prejeli več kot 1.500 zahtev članov za vložitev tožbe glede omenjene odločitve Vrhovnega sodišča RS, zahteve pa tudi še naprej prihajajo.

Vsled navedenega dejstva vas kot vodstvo MO z vso resnostjo pozivamo, da skladno z načeli ekonomičnosti in dobrega gospodarjenja, predvsem pa racionalnega ravnanja z davkoplačevalskim denarjem storite tako, kot to terja sodba in sklep Vrhovnega sodišča RS ter kot izhaja iz mnenja Državnega odvetništva RS.

Hkrati pozivamo, da nam do srede 30. 03. 2022 sporočite vašo odločitev, povezano z našimi pozivi. V nasprotnem bomo članstvo seznanili, da ministrstvo očitno noče in ne bo samo pristopilo k odpravi nastalih krivic in da bodo potrebne tožbe. V tem primeru bodo pooblaščene odvetniške pisarne SMO od ministrstva terjale predložitev mesečnih urnih list ter plačilnih list za zadnjih 5 let, nato pa masovno vlagati individualne tožbe na pristojna delovna in socialna sodišča. To bo seveda dodatno in povsem po nepotrebnem obremenilo davkoplačevalski denar, o čemer bomo seznanili tudi pristojne institucije, ki bdijo nad porabo javnih sredstev.

Na vaš odgovor na žalost ne moremo čakati dlje, saj oškodovani pripadniki zaradi petletnega zastaralnega roka in morebitnega odlašanja zahtevanega odgovora iz meseca v mesec izgubljajo na svojih terjatvah iz delovnega razmerja.    

 

Lep pozdrav!

                                                                                          

       

V vednost:

  • VLADA RS – PREDSEDNIK VRS, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO – MNISTER, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Dne 23.03.2022 smo s strani MO prejeli odgovor na našo podano zahtevo, v kateri smo  izhajajoč iz sodbe Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 196/2018 z dne 14. 3. 2022 v povezavi s sodbo EU sodišča, pozvali tako Vlado RS, MJU in MO, da uporabi določila 3.a člena ZSPJS v zvezi z izplačilom razlike od 20% oz. 50% do 100% za pripravljenost na določenem kraju-delovnem mestu. Prav tako smo jih pozvali, da sami ugotovijo nastale razlike v izplačilu za zadnjih pet let in vsakemu zaposlenemu v MO-SV  ugotovljeno razliko nemudoma izplačajo.

MO tako v odgovoru na naš poziv med drugim navaja, da trenutno potekajo usklajevanja z Državnim odvetništvom RS glede sistemske obravnave navedene problematike. (celotni odgovor MO je objavljen na koncu tega sporočila)

Ne glede na odgovor MO predlagamo članom SMO,  ki so v zadnjih petih letih imeli izplačevano pripravljenost na določenem kraju v višini 20%, ki pa je bila po sprejemu Aneksa h KPJS št. 9 spremenjena v 50%,da lahko gredo preko pooblaščenih odvetnikov SMO v tožbo za izplačilo razlike do 100%.Pravno zastopanje je za člane SMO brezplačno!

V kolikor še niste naš član vas vabimo, da se nam pridružite:

Kliknite in izpolnite spletno pristopno izjavo

Postopek:

Preko spletnega obrazca podate zahtevo za brezplačno zastopanje odvetnika. Po oddaji zahteve boste prejeli na vaš podani e naslov sporočilo s povezavo na pooblastila odvetnikov v kraju (Celje, Ljubljana). Pooblastila izpolnite z modrim pisalom in original preko pisemske pošiljke posredujte na naslov, kjer ste izbrali odvetnika (Celje, Ljubljana naslovi se nahajajo v sporočilu, ki ga prejmete).

Odvetniki vas bodo kontaktirali in bodo, takoj ko sprejmejo vaše pooblastilo (original po pošti) od MO zahtevali posredovanje vaših plačilnih list za zadnjih 5 let oz. 60 mesecev, na podlagi katerih bodo izdelali izračun višine razlike za podajo  konkretiziranega zahtevka na pristojno sodišče.

 

 

Zahteva za pravno pomoč

pravnapomoc.jpg

Spoštovani člani SMO za pravno pomoč v sindikatu skrbijo dve odvetniški pisarni, ki pokrivata celotno Slovenijo. Odvetniške pisarne zagotavljajo brezplačno pravno pomoč s področja delovnega prava. 

Kliknite na kraj kjer želite odvetnika in prenesite pooblastilo za zastopanje  :

           CELJE                                              LJUBLJANA
* Vnosna polja označena z * morajo biti izpolnjena !!!

Invalid Input
Vnesli ste napačni e- naslov
Invalid Input
Manjka zapis
Invalid Input

Vljudno vas naprošamo, da dano usmeritev upoštevate, saj bomo tako pohitrili postopke in vam tako v najkrajšem možnem času zagotovili pravno pomoč.


Invalid Input
Invalid Input

 

 

Številka: 101-2/2022-34

Datum: 23. 03. 2022

Zadeva: Poziv k poravnavi - pojasnilo

Zveza: Vaš dopis z dne 15. 3. 2022

Spoštovani,
prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, s katerim pozivate, da izhajajoč iz sodbe Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 196/2018 z dne 14. 3. 2022 v povezavi s sodbo EU sodišča za človekove pravice, uporabimo določila 3.a člena ZSPJS. Nadalje navajate, da citirani člen določa, da državni organ pri ugotovitvi preveč ali premalo izplačane plače JU, zadevo uredi skozi odločbo organa. Pozivate nas, da ugotovimo nastale razlike v izplačilu za zadnjih pet let vsakemu zaposlenemu na v MO-SV in ugotovljeno razliko nemudoma izplačamo. Citirani poziv ste naslovili tudi na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo.

Uvodoma pojasnjujemo, da smo prejeli sodbo VSRS opr. št. VIII Ips 196/2018, ki se nanaša na izplačilo za delo v času straže pripadnika Slovenske vojske. Poudarili bi, da gre v konkretnem primeru za individualni delovni spor in da bo citirana sodba v kratkem realizirana.

Obveščamo vas tudi, da trenutno potekajo usklajevanja z Državnim odvetništvom RS glede sistemske obravnave navedene problematike.

 

S spoštovanjem,

Tone Slak

državni sekretar

Poslano: – naslovniku na e-naslov,

– Vlada RS na e-naslov, (v vednost),

– MJU na e-naslov, (v vednost),

– SPMO na e-naslov,  (v vednost),

– SVS na e- naslov, (v vednost),

– SVOZ na e-naslov,  (v vednost).

Kot smo že poročali dne 16.07.2021 o pozitivni odločitvi Evropskega sodišča v prid vojakom, ki je odločalo, ali se za pripadnike SV ure pripravljenosti na delovnem mestu vštevajo v delovni čas.

EVROPSKO SODIŠČE BO 15. JULIJA ODLOČALO, ALI SE ZA PRIPADNIKE SV URE PRIPRAVLJENOSTI NA DELOVNEM MESTU VŠTEVAJO V DELOVNI ČAS

ZNANA JE ODLOČITEV EVROPSKEGA SODIŠČA, KI JE ODLOČALO, ALI SE ZA PRIPADNIKE SV URE PRIPRAVLJENOSTI NA DELOVNEM MESTU VŠTEVAJO V DELOVNI ČAS

Vrhovno sodišče RS (VS RS)  se je odločilo zaradi pojavljanja večjega števila tožb pripadnikov SV v tej smeri, da  bo za pravno mnenje oz. razlago prava EU povprašalo Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: SEU), med drugim je Sindikat MO o tem že dobil ugodno sodbo v letu 2019, takrat pa je o smiselno podobnih vprašanjih sprožil tudi prvi postopek po Zakonu o kolektivnih tožbah. 

Vrhovno sodišče RS (VS RS)  je na podlagi odločitve Evropskega sodišča tako odločilo, da  bodo pripadniki SV v prihodnje za pripravljenost v službi  morali prejeti plačilo v višini 100% urne postavke osnovne plače in ne 20%, oziroma 50% po Kolektivni pogodbi za javni sektor. Za zadnjih pet let pa bodo pripadniki v kolikor se odločijo  lahko šli v tožbo za razliko od že plačane pripravljenosti do plačila v višini 100% urne postavke.

Vsi pripadniki SV -člani SMO, ki so v zadnjih petih letih imeli izplačevano pripravljenost na določenem kraju v višini 20%, ki pa je bila po sprejemu Aneksa h KPJS št. 9 spremenjena v 50% lahko gredo preko pooblaščenih odvetnikov SMO v tožbo za izplačilo razlike do 100%.
.

Sindikat ministrstva za obrambo bo med drugim pozval MO, da skladno z  ZSPJS ugotovi nastale krivice pripadnikov SV na podlagi predmetne odločitve Vrhovnega sodišča RS in jih nemudoma samostojno odpravi.

Ne glede na omenjeno zahtevo pa predlagamo, v kolikor se boste za tožbo odločili, da izpolnnite spodnji E obrazec in odvetniki vas bodo kontaktirali ter vam podali vse potrebne informacije za vložitev tožbe.

V kolikor še niste član SMO pa vas vabimo, da se včlanite. Kliknite in izpolnite spletno pristopno izjavo

 

Zahteva za pravno pomoč

pravnapomoc.jpg

Spoštovani člani SMO za pravno pomoč v sindikatu skrbijo dve odvetniški pisarni, ki pokrivata celotno Slovenijo. Odvetniške pisarne zagotavljajo brezplačno pravno pomoč s področja delovnega prava. 

Kliknite na kraj kjer želite odvetnika in prenesite pooblastilo za zastopanje  :

           CELJE                                              LJUBLJANA
* Vnosna polja označena z * morajo biti izpolnjena !!!

Invalid Input
Vnesli ste napačni e- naslov
Invalid Input
Manjka zapis
Invalid Input

Vljudno vas naprošamo, da dano usmeritev upoštevate, saj bomo tako pohitrili postopke in vam tako v najkrajšem možnem času zagotovili pravno pomoč.


Invalid Input
Invalid Input

S strani Vzajemne smo pridobili v SMO, pojasnilo vezano na ureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi napotitve na misijo. Člane SMO in pripadnike SV seznanjamo s sprejetimi pojasnili.

V Zajemni svetujejo:

»da je potrebno mirovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja urediti pred odhodom na misijo. Potrebna je pisna vloga zavarovalca z navedbo obdobja trajanja mirovanja in ustrezno dokazilo. Lahko se uporabi tudi obrazec, ki vam ga pošiljamo v priponki (objavljen na dnu tega prispevka). Obrazec je objavljen tudi na spletni strani Vzajemna.

Mirovanje se vzpostavi le za vnaprej, in sicer za obdobje navedeno na dokazilu.  Mirovanje se ne vzpostavi za obdobje krajše od meseca dni.

V kolikor se zavarovanec predčasno vrne iz tujine nas mora o tem takoj pisno obvestiti in zavarovanje reaktiviramo.

Mirovanje zavarovanja je v primeru podaljšanja napotitve možno tudi podaljšati; v takem primeru nas naj o tem  zavarovanec takoj, pisno, obvesti.

Pisna vloga oz. izpolnjen in podpisan obrazec se lahko posreduje tudi na naše e-naslove: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Dodatna pojasnila lahko zavarovanci dobijo na brezplačni številki 080 20 60.

Za lažje razumevanje v Zajemni dodajajo še krajše pojasnilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oz.  instrumenta mirovanja.

  1. členom Splošnih pogojev za dopolnilno zdravstveno zavarovanje določa, da sta zavarovalec in zavarovanec dolžna v osmih dneh od spremembe pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov iz zavarovalne pogodbe, prenehanje statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, prenehanje zavezanosti za plačilo doplačil in vse druge okoliščine, ki so pomembne za zavarovalno pogodbo

Mirovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je posebnost oziroma izjema, ki se lahko uporablja zgolj v izjemnih primerih, ko ima zavarovanec v obveznem zdravstvenem zavarovanju takšen status, da ni zavezanec za doplačila zdravstvenih storitev, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obdobje mirovanja zavarovanja je obdobje, za katerega v času trajanja preneha jamstvo zavarovalnice in se premija ne obračunava.

Naša zavarovalnica skuša kljub temu slediti in ugoditi željam in potrebam svojih zavarovancev in dajemo možnost mirovanja tudi v drugih primerih, vendar pod posebnimi pogoji, ki jih določa zavarovalnica. Gre torej za poslovno odločitev, na podlagi katere se mirovanje omogoči tistim zavarovancem, ki se dalj časa nahajajo v tujini,  pri čemer je vzpostavitev mirovanja možna le za vnaprej oz. z datumom prejema vloge.

Ob napotitvi na misijo status posameznika v obveznem zdravstvenem zavarovanju ne preneha kar pomeni, da ostaja tudi zavezanec za doplačila.

Mirovanje (in posledično oprostitev plačila) lahko vzpostavimo le za naprej, vendar pa se mora oseba zavedati možnosti nastanka dodatnih stroškov, ki lahko nastanejo pri zdravljenju v tujini (Vzajemna namreč takrat ne bo prevzela dela plačila zdravstvenih storitev v tujini).«

S strani članov SMO smo bili v petek, 19. 06. 2020, seznanjeni, da so s strani MO pričeli prejemati odločbe o zavrnitvi izplačila solidarnostne pomoči iz naslova naravne nesreče. V SMO smo  v pomoč tako članom kot nečlanom pripravili e- obrazec s katerim po vnosu zahtevanih podatkov prejmete na vaš navedeni e- naslov izdelan ugovor, ki ga nato preko  elektronske ali redne pošte posredujete na naslov naveden v glavi ugovora.

 

 

 

Ugovor zoper odločbo

Spoštovane članice in člani Sindikata Ministrstva za obrambo za vas smo pripravili obrazec, ki vam z vnosom zahtevanih podatkov pripravi Ugovor zoper odločbo, s katero vam je delodajalec zavrnil opravičenost do solidarnostne pomoči iz naslova naravne nesreče. Po potrditvi izpolnjenega obrazca boste na vaš e naslov prejeli Ugovor zoper odločbo v PDF obliki, ki jo nato podpisano in optično prebrano (fotografirano ali skenirano) posredujete na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri tem pazite, da dopolnitev prošnje podpišete in seveda, da je takšne kakovosti, da je moč prebrati.

Vpišite vaš priimek in ime.
Invalid Input
Niste vnesli pravilne številke odločbe
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input

V pomoč za lažjo podajo Ugovora zoper odločbo, s katero vam je delodajalec zavrnil opravičenost do solidarnostne pomoči iz naslova naravne nesreče, smo vam kot primer pripravili nekaj možnih vzrokov in težav, ki ste jih utrpeli in so se  kazale na sledeč nači:

Potrdite lahko več razlogov!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
V kolikor pa želite sami podati dodatne razloge razloge lahko le te vpišete v spodnje okence.

1/255

Invalid Input
Invalid Input
Napačen naslov.
Please select a date when we should contact you.
Invalid Input
V primeru , da izpolnjene prošnje ne prejmete takoj na vaš navedeni E-naslov nas o tem obvestite prosim : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zaradi preobremenjenosti občasno prihaja do motenj delovanja!

 

Podatki o SMO

Sindikat Ministrstva za Obrambo

  • Dejavnost: Dejavnost sindikatov
  • Davčna številka: 90213033
  • Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odnosi z javnostmi

Marjan LAH

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. GSM:040 792 528