Natisni to stran
ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 10. odstavka. 413 člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
13 apr 2014 0 komentar

ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 10. odstavka. 413 člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju


IZJAVA ZA MEDIJE

Dne 19. 03. 2014 je sindikat Ministerstva za obrambo na Ustavno sodišče podal:

 

ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI

10. odstavka. 413 člena Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C in 101/13 - ZIPRS1415; v nadaljevanju: ZPIZ-2)

v zvezi

z 11. odstavkom 92. člena Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/2004 – uradno prečiščeno besedilo, z dne 23.09.2004; v nadaljevanju: ZObr) in 204. členom ZPIZ-2

 

in

 

PREDLOG ZA ZAČASNO ZADRŽANJE

10. odstavka 413 člena ZPIZ-2

 

in

 

PREDLOG ZA PREDNOSTNO OBRAVNAVANJE ZADEVE

Sedanja ureditev, ki velja le za vojaške osebe, je edinstvena in do vojaških oseb diskriminatorna. Vojaške osebe namreč obravnavana nedopustno različno v primerjavi z ostalimi primerljivimi poklici, katerih delodajalec je dolžan plačevati prispevke v sklad obveznega dodatnega poklicnega zavarovanja po ZPIZ-1 oz. v poklicno zavarovanje po ZPIZ-2. Takšna ureditev hkrati ogroža socialno varnost vojaških oseb in jim jemlje pravico do izbire, ali se bodo poklicno upokojili ter do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev uživali poklicno pokojnino ali pa bodo odložili začetek uveljavljanja poklicne pokojnine (čl. 204/5 ZPIZ-2) ali uveljavljali pravico do enkratnega izplačila sredstev (čl. 206 ZPIZ-2).

 

Nazadnje urejano na 0, 13.04.2014 19:20
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Objavljeno v Novosti