Natisni to stran
MO pojasnjuje, da redno plačuje prispevke za socialno varnost zaposlenih na ZPIZ

MO pojasnjuje, da redno plačuje prispevke za socialno varnost zaposlenih na ZPIZ

Izhajajoč iz vse več klicev naših članov, po preverjanju lastnih podatkov na ZPIZ glede upokojitvenih elementov ugotavljamo, da je pri večjem številu zaposlenih storjena morebitna napaka večmesečnega neplačevanja prispevkov za ZPIZ, smo na MO naslovili zahtevo in zahtevali naslednja pojasnila:

  • Ali se je v preteklosti dogajalo, da za določena obdobja niso vplačana sredstva za prispevke zaposlenim;
  • Ali ste seznanjeni s podobnimi problemi, kot je v prikazen izrezu podatkov našega člana; Zakaj v danem primeru zavarovanca le- ta ni bil obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan, čeprav je bil v delovnem razmerju;
  • Ali nam lahko zagotovite, da takšnih primerov ni več oz. so zaposleni v SV in MO redno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani;
  • Ali boste morebitne napake odpravili sami oz. ali boste podobne napake sami ugotovili in jih nemudoma odpravili.

Primer: izrez podatkov za člana iz katerega je razvidno neplačevanje prispevkov na ZPIZ v obdobju 01. 4. 2014 do 23. 9. 2014.

primerclana

V nadaljevanju objavljamo odgovor MO:

Zadeva: Zahteva po pojasnilu (plačevanje prispevkov) - odgovor

Zveza: Vaš dopis št. MO-GŠ 09/21 z dne 11. 3. 2021

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, v katerem ugotavljate, da je po vašem mnenju glede na prejete klice članov sindikata prišlo pri večjem številu zaposlenih do napake in sicer večmesečnega neplačevanja prispevkov na ZPIZ. Navedli ste tudi primer iz katerega je po vašem mnenju razvidno neplačevanje prispevkov zaposlenemu za obdobje od 1. 4. 2014 do 23. 9. 2014 in v nadaljevanju zahtevate pojasnila na določena vprašanja.

Preverili smo vaše navedbe in v nadaljevanju vam podajamo naše ugotovitve.

Uvodoma bi pojasnili, da se ni nikoli zgodilo, da Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju: ministrstvo) ne bi redno plačevalo prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Ministrstvo ob izplačilih vseh dohodkov zaposlenih v zakonskem roku redno poravna vse prispevke za socialno varnost.

Nadalje pojasnjujemo, da mora delodajalec ob začetku zaposlitve vsakega zaposlenega prijaviti z obrazcem M1 v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS. Vsako spremembo, ki nastane med zaposlitvijo, kot je nastop dela v tujini (tudi kratkotrajne napotitve MOM), je treba javiti ZZZS z obrazcem M2 in odjaviti z M1 obrazcem. Ko se zaposleni vrne iz tujine, ga je treba odjaviti z M2 obrazcem in ponovno prijaviti z M1 obrazcem. ZZZS in ZPIZ uporabljata matično evidenco in bi prijave in odjave morale biti usklajene. Datumi prijav/odjav na M1 in M2 obrazcih morajo biti usklajeni z veljavno pogodbo o zaposlitvi/dela v tujini oz. odločbami (delavnopravni akti), ki jih pripravijo in izdajajo za to pristojne kadrovske službe ministrstva. Na podlagi veljavnih delavnopravnih aktov (pogodb in/ali odločb ) Služba za računovodstvo obračuna in izplača plače in vse prispevke.

Delodajalec mora vsako izplačilo dohodka zaposlenega javiti na FURS z REK obrazci, kjer poroča podatke o prejetih dohodkih in podatke M4 za izračun pokojnine. Podatki na obrazcu M4 o izplačilu dohodka in prispevkih se morajo vezati na pravilno zavarovalno obdobje in vrsto zaposlitve, ki so bili posredovani z obrazci M1 in M2 na ZZZS. ZPIZ podatke o plačanih dohodkih in prispevkih pridobiva od FURS-a in jih usklajuje z zavarovalnimi obdobji in vrsto zavarovanj, ki jih pridobi od ZZZS. Glede na sistem poročanja je zelo pomembna usklajenost vključenosti v obvezno zavarovanje posameznika.

Strokovne službe ministrstva ugotavljajo najpogostejša neskladja pri usklajenosti prijav/odjav M2 ob nastopu/prekinitvi dela v tujini, ki se poročajo na ZZZS, z datumi veljavnih delavnopravnih aktov (pogodbe o delu v tujini), ki so podlaga za obračun plače zaposlenim.

Posledica je, da se dohodka in prispevka ne uvrsti pravilno v prijavljeno zavarovalno obdobje, kljub temu, da so vsi prispevki zaposlenemu plačani in plača izplačana. Zaradi navedene neusklajenosti poročanja podatkov z M4 obrazcem in dejansko prijavo na ZZZS, ZPIZ na potrdilih, ki jih izda posamezniku na njegovo zahtevo prikaže kot, da delodajalec v določenem obdobju ni izplačal prispevkov, kar je popolnoma zmotno dejstvo.

Zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev strokovne službe ministrstva že v naprej pri oddaji poročil o dohodkih M4 izvajajo ustrezne kontrole prijav in obračunov ter vsa ugotovljena neskladja poskušajo takoj odpraviti. Zaradi večjega števila podatkov (za kratkotrajno napotitev MOM mora kadrovska služba GŠSV v enem letu izdelati približno 600 prijav/odjav M2 in prijav/odjav M1 na ZPIZ) in vseh udeležencev ter uradnih sistemov ter evidenc v tem procesu (MO-kadrovske službe, ZZZS in ZPIZ), do navedenih neskladij v praksi še vedno prihaja.

Glede na navedeno in podana pojasnila, vas prosimo in predlagamo, da se vaši člani/zaposleni ministrstva ob ugotovitvi morebitnih zgoraj opisanih neskladnosti obrnejo na Službo za računovodstvo, Oddelek za obračun stroškov dela (kontaktna oseba: g. Igor Škrinjar, tel. 01 471 2124 ali e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), ki bo zadeve preverila in uskladila podatke v uradnih evidencah.

S spoštovanjem,

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Objavljeno v Novosti