Natisni to stran
Redna delovna uspešnost (RDU) in pravica zaposlenega

Redna delovna uspešnost (RDU) in pravica zaposlenega

Po zaključenem ocenjevanju redne delovne uspešnosti (RDU) za opravljeno nadpovprečno delo zaposlenega pri opravljanju rednih nalog in v pričakovanju izplačila uspešnosti pri plači ter na podlagi postavljenih vprašanj in dilem vam podajamo nekaj prvih obvestil:

 

 

 

  • Ocena RDU nima povezave s službeno oceno zaposlenega, saj gre za nadpovprečno delo zaposlenega za redno delo oz. naloge, ki so predmet službene ocene;
  • Vsak zaposleni ima na podlagi 30. čl. KPJS pravico do podajanja zahteve za varstvo pravic (ZVP) oz. pritožbe od dneva seznanitve z oceno ali izplačano uspešnostjo v roku 8 dni od seznanitve;
  • Če zaposleni v roku 60 dni ne prejme odgovora na podano ZVP ima pravico do sodnega varstva;
  • RDU nima nobene povezave z inštitutom povečanega obsega dela (nadomeščanja odsotnega zaposlenega, opravljanje nalog izven opisa delovnih nalog na delovne mestu in pd.).

In še pojasnilo o pravicah s strani POVELJSTVA SIL Sektor za kadre J-1

Pripadnik SV lahko skladno s 100. a členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) vloži zahtevo za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja na Ministrstvo za obrambo, Sektor za pravne zadeve, Vojkova cesta 55, Ljubljana.
Pravico do vložitve zahtevka imajo tako tisti, ki se ne strinjajo z odločitvijo o delovni uspešnosti, oziroma, ki je niso prejeli.
V zahtevi je potrebno jasno in natančno opredeliti razloge za vložitev in podpis pripadnika. Pri reševanju teh zahtev bodo nadrejeni, ki so bili pristojni za podeljevanje RDU pripadniku, pozvani k obrazložitvi njihove odločitve o ne/dodelitvi točk in RDU. Če pripadnik z odločitvijo v izdani odločbi ne bo zadovoljen ali mu le-ta ne bo izdana v roku 60 dni od vložitve njegove zahteve, lahko v nadaljnjih 30 dneh vloži tožbo na pristojno delovno sodišče.
Nazadnje urejano na 0, 03.02.2021 10:50
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Objavljeno v Novosti

Povezani prispevki