Natisni to stran
MO podalo odgovor  na dodatna vprašanja in razmišljanja SMO, vezana na status in pravice vojakov po dopolnjenem 45. letu starosti

MO podalo odgovor na dodatna vprašanja in razmišljanja SMO, vezana na status in pravice vojakov po dopolnjenem 45. letu starosti

V nadaljevanju prispevka objavljamo v celoti odgovor MO:

 

Zadeva:                Odziv SMO na odgovor MO, št. 101-2/2020-124 z dne 1. 12. 2020 - dodatna pojasnila

Zveza:                  Vaš dopis, št. MO-GŠ 30-l/20 z dne 7. 12. 2020

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, citiran v zvezi, iz katerega izhajajo vaša dodatna vprašanja in razmišljanja, vezana na status in pravice vojakov po dopolnjenem 45. letu starosti glede na določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 139/20).

Preučili smo vaše navedbe in vam v nadaljevanju podajamo odgovore oziroma dodatna pojasnila na vaša vprašanja:

V zvezi s pravicami vojakov, ki bodo po dopolnjenem 45. letu starosti nadaljevali delo v SV, pa že v času trajanja pogodbe iz različnih razlogov ne izpolnjujejo več pogojev za poklicno opravljanje dela v vojski, pojasnjujemo, da za te pripadnike glede izpolnjevanja pogojev za poklicno opravljanje vojaške službe veljajo določbe 88. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20; v nadaljevanju: ZObr). V kolikor vojak, ki je delal v ministrstvu najmanj deset let, ne bi mogel podaljšati pogodbe o zaposlitvi zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov, ki niso posledica njegovega krivdnega ali drugega neustreznega ravnanja, ima pravico do usposobitve za civilni poklic in pravico do odpravnine v skladu z določbo četrtega odstavka 93. člena ZObr. Hkrati, je treba pojasniti, da je pravico do usposobitve za civilni poklic mogoče uveljaviti najkasneje do dopolnitve starosti 48 let (tri leta po dopolnitvi starosti 45 let - peti odstavek 93. člena ZObr). Odhajajoči vojak je znotraj procesa priprave na odhod iz vojaške službe upravičen tudi do individualnih in skupinskih svetovanj ter pomoči pri uveljavljanju pravic zavarovanja za čas brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V skladu z določbo devetega odstavka 93. člena ZObr pripadnikom pripadajo tudi pravice v primeru priznane invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

V zvezi s sprejetjem sklepa, s katerim se določijo formacijske dolžnosti, ki se lahko opravljajo po 45. letu starosti, pojasnjujemo, da je minister, na predlog načelnika Generalštaba Slovenske vojske (GŠ SV), št. 900-27/2020-138 z dne 10. 11. 2020, izdal Sklep o določitvi formacijskih

dolžnosti, št. 007-122/2020-36 z dne 30. 11. 2020, ki določa formacijske dolžnosti, na katerih lahko vojaki, ki izpolnjujejo pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe, sklenejo pogodbo o zaposlitvi po 45. letu starosti.

V zvezi z dopisom GŠ SV, št. 900-27/2020-112 z dne 6. 10. 2020, pa naj pojasnimo, da je GŠ SV podrejenim enotam posredoval nov dopis, št. 900-27/2020-164 z dne 2. 12. 2020, s katerim je bil preklican prej navedeni dopis in podane nove usmeritve in informacije, vezane na status vojakov, ki dopolnijo 45 let starosti.

V zvezi s spremembo statusa zaposlitve pripadnikov SV iz določenega v nedoločen čas pa vas obveščamo, da je načelnik GŠ SV dne 30. 11. 2020 sprejel odločitev o merilih za spremembo statusa pogodbe iz določenega v nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas se lahko sklene s častniki, podčastniki in vojaškimi uslužbenci po preteku desetih let zaposlitve v statusu ter ob izpolnjevanju naslednjih meril:

  • pozitivno mnenje nadrejenega za podaljšanje pogodbe za nedoločen čas,
  • ocena izpolnjevanja zdravstvenih zahtev (ocena 1 ali 2),
  • službena ocena pripadnika (najmanj ocena dober (3) v zadnjih treh letih),
  • psihofizična pripravljenost (najmanj ocena dober (3) v zadnjih treh letih), - brez varnostnega zadržka.

S spoštovanjem,

Nazadnje urejano na 0, 10.01.2021 19:22
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Objavljeno v Novosti

Povezani prispevki