Natisni to stran
MJU predlaga VRS sprejetje naslednjih sklepov glede izplačila solidarnostne pomoči zaposlenim v JS zaradi naravne nesreče na podlagi KPND

MJU predlaga VRS sprejetje naslednjih sklepov glede izplačila solidarnostne pomoči zaposlenim v JS zaradi naravne nesreče na podlagi KPND

Na spletni strani Vlade RS smo zasledili, da so  na  Ministerstvu za javno upravo (MJU) že pripravili  »Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov«. Gradivo je bilo posredovano v odločanje na Vlado RS. Ogorčeni smo nad tem, da nas resorno ministrstvo MO  ni seznanilo s stališči MJU  in, da smo za ta stališča in predlagane sklepe izvedeli sami, nastala situacija je tako sama po sebi dovolj zgovoren pokazatelj na kakšni ravni se v tem trenutku nahaja socialni dialog. Dodati želimo le to, da si bosta tako MJU kot Vlada s sprejetjem predlaganega dokumenta dovolila vstopiti v območje enostranske razlage KPND, ki pa bo svoj pravi epilog doživelo na delovnih in socialnih sodiščih.

Gradivo v obravnavi objavljamo kot prilogo smo pa povzeli predlagane sklepe in zaključek omenjenega gradiva:

Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji pod točko ... dne ………. sprejela

S K L E P

  1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov.
  1. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi.
  1. IV. ZAKLJUČEK

Bistvo solidarnostne pomoči iz četrte alineje (elementarne nesreče in požari) 4. točke 40. člena KPND je v tem, da je dogodek, ki je naveden kot razlog, vplival na javnega uslužbenca in mu povzročil težavo oziroma škodo. V nasprotnem, če bi sledili zahtevku, kot so ga postavili sindikati, torej da je dovolj le, da se naravna nesreča zgodi, ne da bi konkretno vplivala na javnega uslužbenca in mu povzročila težavo, bi prišli do absurdne situacije, ko bi bilo dovolj že, da se je naravna nesreča zgodila, pri tem pa ne bi bilo pomembno, ali je vplivala na javnega uslužbenca ali ne. Dejansko bi to lahko pomenilo, da bi bili zaradi žledoloma ali druge vremenske ujme po vsej Sloveniji do solidarnostne pomoči upravičeni vsi javni uslužbenci in ne le tisti, ki jim je bila z žledom povzročena škoda na njihovi nepremičnini, ob poplavah na določenem področju bi bili do solidarnostne pomoči upravičeni vsi javni uslužbenci s tega območja, ne glede na to, ali imajo nepremičnino ali ne in ali je njihova nepremičnina prizadeta s poplavo itd.

Upoštevaje vse navedeno torej vlada ugotavlja, da sama razglasitev epidemije v Republiki Sloveniji glede na vsebino in določbe KPND ne more biti podlaga za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem. Ob tem je treba upoštevati še, da je prav vlada predlagala vrsto ukrepov za omilitev težav, ki zaposlenim, torej tudi javnim uslužbencem, nastajajo zaradi razglašene epidemije. Ukrepi so vključeni v Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in za omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20), sprejet pa je tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20), ki prav tako vključuje dodatne ukrepe za omilitev posledic epidemije. Vse navedeno bo omogočilo izplačila plač oziroma dodatkov tistim javnim uslužbencem, ki delajo v nevarnih pogojih in so bolj obremenjeni, tistim, ki ne morejo delati, ker se naloge ne opravljajo ali zaradi višje sile (varstvo otrok), pa bo izplačano nadomestilo plače, ki bo v primeru višje sile višje, kot ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Prav tako zakon vsebuje vrsto drugih ukrepov in izplačil, ki bodo tudi javnim uslužbencem (ob izpolnjevanju pogojev) v pomoč za omilitev posledic epidemije.

Povezava: https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/show/5307


Nazadnje urejano na 1, 11.05.2020 20:24
Oceni ta prispevek
(0 glasov)
Objavljeno v Novosti

Povezani prispevki