Natisni to stran
Pozitivno mnenje na predlog uredbe  - vendar ...?

Pozitivno mnenje na predlog uredbe - vendar ...?

Sindikat Ministrstva za obrambo je bil  dne 5. 12. 2018 s strani MO, povabljen na  usklajevanje predloga uredbe, ki jo je pripravil MO. Usklajevanje uredbe o uvrstitvah formacijskih dolžnosti in nazivov v SV in posledično možnost ureditve anomalij, ki so nastale v letu 2017 je dosežek SMO v poagajanjih z VRS v  letošnjem letu in je kot tak del  DOGOVORA z vlado in reprezentativnimi sindikati o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

 

 

Mnenje na uredbo, ki je bila posredovano na MO objavljamo v celoti:

 

 

Naslovnik : g.  dr. KLEMEN GROŠELJ, DS

Spoštovani, kot smo se dogovorili na usklajevanju Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov SV v plačne razrede, vam posredujemo mnenje SMO z obrazložitvami:

 

1. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam formacijskih dolžnosti in nazivov v uredbi (vojak, podčastnik, častnik) s katerimi se zopet vzpostavlja vojaška hierarhija in se odpravljajo anomalije nastale v letu 2017;
2. POZITIVNO MNENJE predlaganim uvrstitvam vojaških uslužbencev glede primerjave s činih v SV v skladu s 6. členom Uredbe o vojaških uslužbencih;
3. NEGATIVNO MNENJE dajemo na del formacijskih dolžnosti, ki so povezane za čine in nazive poklicev, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivu.

 

Ti poklici so:

 

Kontrolorji zračnega prostora v vseh tarifnih skupinah in nazivih vojakov, podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev,
- Letalski tehniki in tehniki letalci v nazivih podčastnik in vojaški uslužbenci,
- Piloti v častniških nazivih.

 

Navedene skupine so uvrščene v V, VI in VII tarifni skupini pri čemer je zadnji poseg v Uredbo v letu 2017 spregledal določila ZSPJS za poklice, ki nimajo možnosti napredovanja v nazivih in se jih zaradi tega razporedi 5 PR višje od primerljivega poklica. Z enostranskim posegom VRS leta 2017 je ta razlika na različnih nivojih različna in sicer:

 

- V V tarifni skupini 3 PR,
- V VI tarifni skupini 5 PR,
- V VII tarifni skupini v rangu poročnik-stotnik 4 PR in
- Višje od majorja oz. VU XII razreda 5 PR.

 

Ker se ne sledi zahtevi SMO po izenačitvi teh poklicev na 5 PR, v tem delu ne moremo podati pozitivnega mnenja.

 

 

 

4. NEGATIVNO MNENJE zaradi nespoštovanja zahteve SMO po uvedbi novih poklicev v nazivu specialist: vojaški policist, kriminalist in letališko osebje.

 

Naj ob tem poudarimo, da je bilo s strani SMO dne 27. 11. 2018 na seji pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja izpogajano naslednje:

- citat iz zapisnika:

 

»Ne glede na prejšnji odstavek se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski, za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.
Na vprašanje sindikalne strani, ali se bodo anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski s procesom usklajevanja uredbe odpravile, je vladna stran povedala, da predlagana dopolnitev omogoča, da se ob usklajevanju uredbe to stori, kar izhaja iz zapisnika seje pogajanj v zvezi z razrešitvijo stavkovnih zahtev Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja z dne 27.11.2018 številka: 0100-17/2018.

Lep pozdrav.

 

 

 

Nazadnje urejano na 0, 06.12.2018 20:59
Oceni ta prispevek
(2 glasov)

Povezani prispevki