1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Sindikat ministrstva za obrambo je ogorčen nad stališči stranke NSi, ki podporo v drugem branju obrambnih zakonov pogojuje z zahtevo po ukinitvi sindikatov in sindikalnim delovanjem pri tem pa z takšno zahtevo grobo posegajo v temeljno svoboščino ki je dana z ustavo. V znak protesta je bilo na predsednico stranke NSi in na kandidatko za predsednico RS naslovljeno odprto pismo, ki ga objavljamo v celoti v nadaljevanju: Spoštovana ! Na seji DZ, dne 19.10.2017 je pod 20. točko dnevnega reda…
Preberite več...

NOVONASTALE ANOMALIJE IN NEPRAVIČNOSTI ZA VOJAŠKE USLUŽBENCE

0
Oceni ta predmet
(1 Glasuj)
Sindikat Ministrstva za obrambo je na ministrico za obrambo naslovil dopis »NOVONASTALE ANOMALIJE IN NEPRAVIČNOSTI ZA VOJAŠKE USLUŽBENCE« v katerem od ministrice pričakujemo pojasnila kot izhaja iz vsebine dopisa. Poudarjamo, da smo bili v zadnjem času deležni veliko klicev v katerih zaposleni izražajo nezadovoljstvo glede odprave anomalij.Naj ob tem poudarimo, da smo vas o tem obširno že obveščali pod naslovom: Ministrstvo in vlada vnovič izigrali zaposlene v SV in MO Dopis ministrici »NOVONASTALE ANOMALIJE IN NEPRAVIČNOSTI ZA VOJAŠKE USLUŽBENCE« objavljamo…
Preberite več...
Na podlagi pridobljenih informacij je na URSZR, dne 20.09. 2017 potekal kolegij na katerem je bila s strani vodilnih v URSZR navzočim podana informacija in sicer: da je sindikat kriv, da so operaterji v regijskih centrih napredovali zgolj za en plačni razred in, da je URZSR imela plan, da operaterji napredujejo za dva plačna razreda. Pri tem je bilo dodano, da se s to informacijo seznani vse zaposlene. V sindikatu Ministrstva za obrambo sprva pojasnjujemo, da so se odpravljale anomalije…
Preberite več...
Spoštovane članice in člani SMO in zaposleni Na podlagi izpogajanega dogovora med sindikati JS in vlado RS v letu 2016, ki je bil temelj za pogajanje glede IV. točke o odpravi anomalij v sistemu plač javnega sektorja v letu 2017, so bile tako pripadnikom SV in zaposlenim v MO na delovnih mestih in nazivih kjer so bile ugotovljene anomalije in, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, danes izplačane višje plače. Pri tem je potrebno poudariti tudi to, da…
Preberite več...
ZADEVA: Poziv ministrici k spoštovanju usmeritev MJU glede povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – upoštevanje varne potiZVEZA: Pojasnilo MJU »Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – upoštevanje varne poti«, št. 007-662/2017/1, z dne 11. 9. 2017 Spoštovana,v sindikatu Ministrstva za obrambo vas pozivamo, da nemudoma pristopite k realizaciji dopisa MJU št. 007-662/2017/1, z dne 11. 9. 2017 v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela – upoštevanje varne poti. Stavkovni odbor sindikatov…
Preberite več...
Dne 17.09.2017 je SMO na ministrico naslovil poziv v katerem zahteva, da pristopite k realizaciji izplačila presežnih prerazporejenih ur tudi za zaposlene javne uslužbence zaposlene v MO, ki imajo neizkoriščene presežne prerazporejene ure. Poziv v celoti objavljamo v nadaljevanju: ZADEVA: Plačilo neizkoriščenih presežnih ur za zaposlene v MOZVEZA: Odredba ministrice št.: 020-20/2017-4, z dne 27.06.2017 in dopis GŠ SV št.: 386-4/2017-36, z dne 18. 07. 2017 Spoštovana, dne 27. 06. 2017 ste podpisali odredbo št.: 020-20/2017-4, na podlagi katere bodo…
Preberite več...
Želim vam sporočiti veselo novico o uspehu, ki so ga dosegli predstavniki ZSSS, v katero je vključen SMO, z novo mini davčno reformo, ki je potekala letos.Po več letnem prizadevanju za odpravo anomalije pri dohodninskih olajšavah za najnižje dohodke, na katero ste opozarjali tudi mnogi izmed vas na terenu nam je končno uspelo to anomalijo odpraviti. KAJ SE V BISTVU SPREMINJA? Z določilom, ki bo začelo veljati z januarjem 2018 se spreminja nepravična ureditev, ki je prizadela veliko zaposlenih. Na…
Preberite več...

OPOZORILO članom glede plačila presežka ur na podlagi ODREDBE

0
Oceni ta predmet
(0 glasovi)
Zaradi vse večjega številnih klicev članov SMO v povezavi z izdano odredbo ministrice za obrambo, glede izplačila presežka ur po referenčnih obdobjih vam sporočamo, da ne glede na zagotovila MO po izplačilu presežka ur, imajo člani SMO na voljo za pomoč obe odvetniške pisarne SMO. Odvetniki se bodo posvetovali s članom in našli najbolj ustrezne rešitve, da bo tako prišlo do pravičnega poplačila presežka ur. Zahteva za brezplačno pravno pomoč…
Preberite več...